จังหวัดบุรีรัมย์ เพิ่มมาตรการเข้มข้นป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ปิดเมืองด้วยมาตรการสาธารณะสุข คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าออกจังหวัดทุกช่องทาง ขณะที่สถานการณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

วันนี้(16มี.ค.63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมติดตามคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อในระดับจังหวัด พร้อมหารือวางมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งติดตามการกำกับดูแลบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเองอยู่บ้าน 14 วันตามกำหนด ซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชนมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแบบเคาะประตูบ้าน

นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 ทั่วโลก ส่วนในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสม 144 ราย เสียชีวิต 1 ราย ในส่วนพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ยังไม่พบการแพร่ระบาด หรือมีมีการติดเชื้อโควิด 19 แต่มีความจำเป็นต้องมีมาตรการเข้มข้นเพื่อให้คนบุรีรัมย์และผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่จัดหวัดบุรีรัมย์มีความเชื่อมั่นโดยมีมาตรการดังนี้

มาตรการปิดเมืองด้วยมาตรการสาธารณสุข โดยการการคัดกรองไข้ ผู้ที่เข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ ผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศ ต่างจังหวัด ได้แก่ การคัดกรองไข้ที่สนามบิน สถานีรถไฟโรงแรมที่พัก และหมู่บ้านด้วย กิจกรรมนายก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เคาะประตูบ้าน มีระบบการลงทะเบียนติดตามเฝ้าระวังไข้ ตลอด 14 วัน เริ่มตั้งแต่เข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ และเชื่อมโยงระบบเฝ้าระวังสาธารณสุขต่อไป

มาตรการหยุดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค โดยยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมการชุมนุมคนจำนวนมาก ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เช่นยกเลิกหรือเลื่อนการจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมบันเทิง สันทนาการ จัดงานประเพณี การเรียนภาคฤดูร้อน การเรียนพิเศษ การกวดวิชา บวชเณรภาคฤดูร้อน งดตลาดนัด ตลาดเขราะกราว ตลาดคลองถม

หากมีกิจกรรมจำเป็นไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนได้ ต้องแจ้งและขออนุญาตต่อนายอำเภอ พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุข อย่างเข็มขัน เช่น คัดกรองไข้ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะส่วนบุคคล เช่น สนับสนุนให้มีการใช้หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และการจัดระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร สนับสนุนให้มีซ้อนกลางส่วนบุคคลสำหรับประชาชนทั่วไป โดยให้ร้านอาหารจัดให้มีข้อนกลางส่วนบุคคลในการรับประทานอาหารร่วมโต๊ะ ต้องมีถ้วยแบ่งน้ำจิ้มส่วนบุคคลสำหรับลูกขึ้นยืนกิน เป็นตัน

มาตรการการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ ด้านการรักษา ได้มีการจัดหอผู้ป่วยยืนยันการวินิจฉัย โดยมีห้องแยก ห้องความดันลบ (Negative Pressure) ในทุกโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยหากการระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 ได้มีการเตรียมความพร้อม ได้แก่ ห้องแยก จำนวน 12 ห้อง,Cohort ward (หอผู้ป่วยรวมแยกโรค) 20 เตียง , ICUสำหรับผู้ป่วยหนัก 3 เตียง ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และได้รับการสนันสนุนโรงแรม BRC BOX ซึ่งสามารถจัดให้เป็นห้องแยกระบบปิด จำนวนถึง 80 ห้อง โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทำให้จังหวัดบุรีรัมย์มีความสามารถในการรองรับผู้ป่วยยืนยันการวินิจฉัยไต้มากถึง 115 คน

ด้านการสอบสวนป้องกันควบคุมโรค ได้มีทีมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ระดับจังหวัด โดยมีแพทย์เฉพาะทางที่ผ่านการอบรม ระบาดวิทยาจำนวน 4 คน และมีทีม CDCU ระดับอำเภอครบทั้ง 23 อำเภอ ซึ่งสามารถให้ความมั่นใจกับประชาชนชาวบุรีรัมย์

และผู้ที่จะเข้มาท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ได้คลอบคลุมทุกพื้นที่ได้ทันเวลาและขอฝากการรณรงค์ที่สำคัญที่จะสามารถลดการแพร่กระจายโรคมายังจังหวัดบุรีรัมย์ได้โดยการขอความร่วมมือด้วยคำสำคัญนี้ “รักพ่อห่วงแม่ทำได้ด้วยการ ไม่เดินทางสงกรานต์เพื่อหยุดโควิด19”

นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวอีกว่า ฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์ ผู้ประกอบการ สถานบันเทิง โรงแรมต่างๆ ช่วยกันให้ร่วมมือกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เรามาช่วยกัน “เรายอมเจ็บ เพื่อให้จบ ดีกว่าจบ แล้วเจ็บ”