บุรีรัมย์ คงมาตรการเข้ม ป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL และยังคงมาตรการงดจำหน่าย จ่าย แจกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันนี้(12 พ.ค. 63) นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ ร่วมกับนายอำเภอ ส่วนราชการทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ โรงพยาบาลลำปลายมาศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โดยตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา จังหวัดบุรีรัมย์ยังคงเข้มงวดและดำเนินการตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด และยังคงมาตรการงดจำหน่าย จ่าย แจก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สำหรับพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่รอยต่อและมีเส้นทางหลักออกไปสู่จังหวัดนครราชสีมา มีการตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ และลอกสติ๊กเกอร์ Buriram Healty เครื่องหมายแสดงการปลอดเชื้อสำหรับบุคคลที่พำนัก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เกินกว่า 14 วัน เมื่อออกนอกเขตจังหวัดจะถูกลอกสติ๊กเกอร์ออกซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่า 300 ราย นอกจากนั้นแล้วยังมีการตั้งด่านชุมชนจัดเวรยามเฝ้าระวังฯ อีกจำนวน 216 จุด

 

ด้านสถานที่กักตัว เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 17 มีจำนวน 17 แห่ง มีจำนวนกว่า 5,029 คน ครบกำหนดกักตัวแล้วจำนวน 4,283 คน ยังไม่ครบกำหนด 746 คน ในห้วงการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ยังไม่พบว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ

ด้านการผ่อนปรนให้ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาด รถเร่ สามารถเปิดจำหน่ายได้ โดยต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการแล้ว ได้แก่ ร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 301 แห่ง ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง ตลาดนัด/ถนนคนเดิน 3 แห่ง ซึ่งผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ต้องปฏิบัติตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL อย่างเคร่งครัด และผู้ที่เดินเข้าจับจ่ายซื้อของ ต้องสวมหน้ากากอนามัย และพกบัตรประจำตัวประชาชนที่มีสติ๊กเกอร์ Buriram Healty เครื่องหมายยืนยันการปลอดเชื้อโควิด 19 ให้ตรวจสอบก่อนเข้าไปจับจ่ายซื้อของ ในตลาดสด ตลาดนัด และที่สาธารณะต่างๆ