ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดให้บริการพร้อมปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด19 หลังรัฐบาล ผ่อนคลายมาตรการ ระยะที่ 2

(20 พ.ค. 63) ที่ ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์ มีประชาชนเดินทางไปเลือกซื้อสิ้นค้า และบริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางห้างฯได้ เปิดให้บริการตามปกติ หลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ ระยะที่ 2 โดยกำหนดให้ห้างสรรสินค้า ศูนย์การค้าเปิดได้ตั้งแต่ 10.00-20.00 น.

แต่ยังคงงดให้บริการบางประเภท โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด ซึ่งภายหลังที่ห้างฯได้กลับมาเปิดอีกครั้ง ก็มีผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหาร ต่างๆ ปรับปรุงร้านค้าให้เป็นไปตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19

นายวรวรรธน์ แสนบุญ ผู้จัดการห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางห้างฯ ได้เปิดให้บริการเกือบทุกแผนกแล้ว เช่น แผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม แผนกกีฬา ร้านทอง ธนาคาร ร้านซ่อมและจำหน่ายโทรศัพท์ แผนกสิ้นค้าเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ ในส่วนกิจกรรมที่ยังไม่เปิดให้บริการขณะนี้ได้แก่ โรงภาพยนตร์ สวนสนุก ตู้เกมส์ เสริมสวย นวดสปา คลินิคเสริมความงาม

ร้านจำน่ายอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ ก็เริ่มทยอยเปิดให้บริการแล้ว ซึ่งผู้ประกอบการต้อง ปฏิบัติตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL โดยผู้ที่ปรุงอาหาร หรือสัมผัสอาหาร จะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด 19 และต้องได้รับการอนุญาตให้ประกอบกิจการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ส่วนร้านจำหน่ายอาหารที่นั่งรับประทานต้องมีฉากกั้นระหว่างบุคคล จัดที่นั่งเว้นระยะห่างตามมาตรการสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด

ในส่วนของมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง การแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ทางห้างได้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนที่มีสติ๊กเกอร์ยืนยันการปลอดเชื้อโควิด 19 ให้ผู้ที่ไปใช้บริการลงชื่อ ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น ไทยชนะ และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้าไปในห้างฯ ตลอดทั้งให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด

ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์