รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นำถุงยังชีพที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุน ไปมอบให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีคุณตาวัย 70 สู้ชีวิตขี่จักรยานยนต์รถส่งอาหารเดินทางไปรับด้วย

วันนี้ (22 พ.ค. 63) นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่นำสิ่งของ ถุงยังชีพที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุนไปมอบให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ และผู้ที่ได้รับความยากลำบาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโควิด19 ในพื้นที่อำเภอกระสัง และอำเภอห้วยราช

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดทั้งนำไปมอบให้ผู้ที่พักอยู่ในสถานที่กักกันตัวที่ทางราชการจัดไว้เพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด-19 และนำสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ไปเติมที่ตู้ปันสุขตามจุดต่าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้หยิบไปกิน ไปใช้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค

ในโอกาสนี้ นายชัย วิเลิศ อายุ 70 ปี ชาว ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เคยประกอบอาชีพปั่นสามล้อ และขัยรถจักรยานยนต์รับจ้าง หันมายึดอาชีพขี่รถจักรยานยนต์ ส่งอาหารของบริษัทเอกชน โดยยืมโทรศัพท์มือถือของหลานสมัคร และติดตั้งแอพพลิเคชั่น ซึ่งเคยปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ และได้รับการชื่นชมว่าเป็นคุณตาสู้ชีวิต ก็ได้เดินทางไปรับถุงยังชีพในครั้งนี้ด้วย

โดยคุณตาชัย ยังฝากให้กำลังใจถึงคนที่กำลังลำบากในสถานการณ์โรคโควิดระบาดว่า “เราจะต้องสู้ และอยู่ให้ได้ ที่ได้มาทำตรงนี้มีความภูมิใจถึงแม้รายได้จะไม่มาก แต่ก็ได้ช่วยให้คนที่ไม่สามารถออกไปไหน หรือผู้ที่ไม่อยากออกไปไหนในสถานการณ์อย่างนี้ได้มีอาหารการกินส่งถึงบ้านลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19”