เผยโฉมสาวงามผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายมิสแกรนด์บุรีรัมย์

 

หมายเลข 1

 

หมายเลข 2

 

หมายเลข 3

 

หมายเลข 4

 

หมายเลข 5

 

หมายเลข 6

 

หมายเลข 7

หมายเลข 8

 

หมายเลข 9

 

หมายเลข 10