บุรีรัมย์ – มาแล้วกำหนดการวันเกณฑ์ทหารใหม่จังหวัดบุรีรัมย์ครบทั้ง 23 อำเภอ กำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพประกอบเนื้อหาข่าว หยางหยาง จาก Glory of the Special Forces

การปฏิบัติ ทั้งผู้เข้ารับการตรวจเลือกฯ และคนผ่อนผัน
ให้นำหมายเรียก (แบบ สด.35 ) ฉบับเดิมฯ ไปแก้ไขวันและสถานที่่ตรวจเลือก ได้ตั้งแต่ ‬วันที่ ‪26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ หน่วยสัสดีอำเภอ

บ้านใหม่ไชยพจน์

นาโพธิ์

 

พุทไธสง

 

คูเมือง

 

แคนดง

 

สตึก

 

บ้านด่าน

ชำนิ

 

ปะคำ

 

โนนสุวรรณ

 

หนองกี่

 

หนองหงส์

 

นางรอง

 

เฉลิมพระเกียรติ

 

โนนดินแดง

 

ละหานทราย

 

บ้านกรวด

 

ประโคนชัย

 

พลับพลาชัย

 

ห้วยราช

 

ลำปลายมาศ

 

กระสัง

อำเภอเมือง


สอบถามเพิ่มเติมที่ Messenger เพจ สำนักงาน สัสดีจังหวัดบุรีรัมย์