ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ลงอำนวยการจัดการจราจรกลางสามแยก กม.ศูนย์ ด้วยตัวเองเนื่องจากการจราจรบนถนนหมายเลข 202 ติดขัดอย่างหนักปริมาณรถยนต์สะสมจำนวนมาก

***วันนี้ (3 ม.ค. 60) เวลา 12. 00 น. พลตำรวจตรี ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะทำงานออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอห้วยราช อำเภอคูเมือง บ้านใหม่ไชยพจน์ นาโพธิ์ใน ในขณะเดินทางเข้าช่วงถนนหมายเลข 202 โนนแดง-สุวรรณภูมิ พบการจราจรติดขัดมีปริมาณรถสะสมจำนวนมาก เพื่อเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา

***ซึ่งขณะเดียวกันผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้ลงจากรถไปที่สามแยกบ้าน กม.ศูนย์ เพื่ออำนวยความสะดวกจัดการจราจร ระบายรถที่ติดสะสมให้มีการเดินทางการจราจรที่คล่องตัว โดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ใช้ระยะเวลาในการจัดการจราจรอยู่บริเวณกลางสามแยก อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์เป็นระยะเวลานานกว่าครึ่งชั่วโมง ทำให้การจราจรเริ่มมีความคล่องตัวมากขึ้น

***ในช่วงวันสุดท้ายประชาชนที่เดินทางจากจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ดยโสธร มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพฯโดยใช้ถนนหมายเลข 202 ในช่วงของบ่ายวันนี้คาดการณ์ว่าปริมาณรถที่มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาจะมีปริมาณจำนวนมากและรถเริ่มติดสะสม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์