ที่ สปป ลาว ได้มีการแพร่ภาพผ่านเฟสบุค Laos Picture
เป็นภาพหิมะตกและปกคลุมบริเวรพื้นหนาตา

image image image image image image image image image image image