แม่ทัพ2 เยี่ยมเกษตรกรบุรีรัมย์ แนะปลูกผลิตผลปลดหนี้
แม่ทัพ2 เยี่ยมเกษตรกรบุรีรัมย์ แนะปลูกผลิตผลปลดหนี้

แม่ทัพ2 เยี่ยมเกษตรกรบุรีรัมย์ แนะปลูกผลิตผลปลดหนี้

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เกษตรกรสามารถปลูกพืชผักส่งขายได้ตลอดทั้งปี มีรายได้เสริม และปลดภาระหนี้สินที่มีอยู่เดิม

*****วันนี้(28 ม.ค.59) พลโทธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมกการดำเนินการหยุดภัยแล้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่บ้านแดงใหญ่ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ที่ประสบความสำเร็จจากการนำระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งต่อไปแปลงปลูกพืชผักของเกษตรกรกว่า 42 ครอบครัวให้สามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และเดินเยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารพิษเนื้อที่จำนวน 25 ไร่ โดยมี พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 / นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนราชการ เกษตรกรที่ และประชาชนชาว ต.พุทไธสง ให้การต้อนรับ

*****สำหรับกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านแดงใหญ่หมู่ 13 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง ได้รวมกลุ่มกันปลูกผักหลากหลายชนิด บนที่ดินสาธารณะประโยชน์จำนวน 25 ไร่ จากเดิมเป็นแปลงปลูกหม่อน ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรประกอบกับค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะที่ที่ค่อนข้างสูง ชาวบ้านจึงร่วมกันแก้ปัญหาโดยปรับปรุงพื้นที่ใช้เป็นแปลงปลูกผักปลอดสารพิษและแปลงปลูกไม้ตัดดอก โดยจัดสรรที่ดินให้แก่ เกษตรกร 41 ครอบครัว ๆ ละ 2 งานเข้าทำประโยชน์ จากนั้นสำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ และองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง ได้ให้การช่วยเหลือโดยการนำระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์จากบ่อบาดาลขึ้นถังเก็บความจุ 8 หมื่นลิตร ส่งน้ำต่อไปยังแปลงผักของเกษตรกรสามารถปลูกพืชผักสร้างรายได้ตลอดทั้งปี และสามารถปลดภาระหนี้สิน มีเงินเก็บมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กระทั่งได้รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาปี 2554

*****พลโทธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบว่า กลุ่มมีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี เกษตรกรมีความขยัน สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า หมดภาระหนี้สิน อยู่กันอย่างมีความสุขไม่ต้องประสบปัญหาภัยแล้งอีกต่อไป ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 จะบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆที่มีความพร้อม เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน #กองทัพภาคที่2
จากสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์