มีรายงานเปิดเผยตัวเลขรายจ่ายจาก  เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 เล่มที่ 4 งานบุคคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานแผนงานยุทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม โดยได้แสดงรายละเอียดของงบประมาณแต่ละโครงการไว้ดังนี้ (ตัวเลขด้านหน้าเป็นลำดับของโครงการ ไม่ได้เรียงลำดับ)

1 2 13595381_638796259603415_719563762_n 13595444_638796276270080_1646034960_n 13595554_638796302936744_644986380_n 13595840_638796286270079_1621764847_n 13598887_638796299603411_1287168342_n 13598966_638796289603412_1686465943_n 13599001_638796282936746_1292389256_n 13599465_638796256270082_1942202517_n 13599507_638796306270077_1069587879_n 13607791_638796269603414_398869032_n 13607953_638796279603413_160748973_n 13617492_638796262936748_1368703120_n 13618174_638796309603410_1827730434_n 13624773_638796296270078_1529471545_n

 

โดยสรุปแล้วในปี 2560 บุรีรัมย์จะมีงบประมาณจากการดำเนินงานทางการคมนาคมรวมทั้งสิ้นกว่า  758,252,000.00 บาท

ข้อมูลจาก เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 เล่มที่ 4 งานบุคคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานแผนงานยุทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม