วันที่ 4 ก.พ.59 เวลา 8.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด พร้อม จนท. เทศบาลเมือง บร. ออกตรวจสอบภาวะราคาและปริมาณสินค้า ณ ตลาดสดเทศบาลเมือง บร. ก่อนเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนชองคนไทยเชื้อสายจีน พบราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังทรงตัว ยกเว้นผักสดบางชนิดปรับขึ้นตามกลไกตลาด และไก่บ้านที่ปรับตัวสูงขึ้น 5-10 บ. / กก. ส่วนไก่เนื้อราคาทรงตัว สำหรับผลไม้โดยเฉพาะส้มราคาใกล้เคียงกับปีก่อนที่ กก. ละ70-120บ. ตามชนิดสายพันธ์และขนาด สินค้ามี้พียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

12644891_145979459117129_5930491476591009914_n

12650807_145979489117126_2306963324436886642_n

12631302_145979625783779_5908920322855368675_n

12650895_145979529117122_3304018582451069263_n

12647256_145979662450442_1575662950176525643_n

12654528_145979682450440_3872547907498219703_n

12654650_145979642450444_2418041314189166860_n

12669631_145979599117115_1657532881865855329_n

12670325_145979472450461_2386538116758547157_n

 

ข่าวโดย… พาณิชย์ บุรีรัมย์