อาชีวศึกษา ร่วมกับ โอสถสภา จำกัด จัดประกวดผลงานการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่ออาชีพ หาทีมชนะเลิศระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันนี้(04ก.พ.59) เวลา 10.00 น. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ เครื่องดื่ม เอ็ม – 150 โดย บริษัท โอสถสภา จำกัด จัดโครงการ “M-150 INNOVATIVE COMPETITION พลังอาชีวะ เพื่ออาชีพ” ชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ที่บริเวณลานกีฬาชุมชนบ้านหนองถนน ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับอาชีวศึกษาร่วมส่งผลงานการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่ออาชีพ มีผู้ส่งแผนงานจากทั่วประเทศกว่า 300 ทีม และได้ทำการคัดเลือกแผนงานให้เหลือภาคละ 10 ทีม และ 3 ทีม ตามลำดับ ซึ่งทั้ง 3 ทีมของแต่ละภูมิภาค จะได้รับทุนสนับสนุนจากเครื่องดื่มเอ็ม – 150 จำนวน 50,000 บาท ในการนำไปสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหาทีมชนะเลิศต่อไป โดยนำสิ่งประดิษฐ์ที่พร้อมใช้งานจริงมานำเสนอ และทดสอบประสิทธิภาพการทำงานต่อคณะกรรมการ ในส่วนของทีมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1 ได้แก่ เครื่องพลาสเจอร์ไรซ์น้ำผลไม้ปรุงแต่งรส จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ , เครื่องกวักเส้นไหมและเส้นฝ้ายมีระบบปั่นหลอดด้ายในตัว จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี และ ระบบผลิตถั่วลิสงป่นครบวงจรสำหรับชุมชนทำไร่ถั่วลิสง จากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ผลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนำเสนอผลงานได้เป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ เครื่องพลาสเจอร์ไรซ์น้ำผลไม้ปรุงแต่งรส จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท อันดับ 2 ได้แก่ เครื่องกวักเส้นไหมและเส้นฝ้ายมีระบบปั่นหลอดด้ายในตัว จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท และ อันดับ 3 ได้แก่ ระบบผลิตถั่วลิสงป่นครบวงจรสำหรับชุมชนทำไร่ถั่วลิสง จากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยหลังเสร็จสิ้นการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นักศึกษาจะนำผลงานที่เข้าประกวดส่งมอบให้กับชุมชนนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนต่อไป และทีมที่หนึ่งจะเข้าสู่รอบการแข่งขันระดับประเทศ เพื่อหาทีมชนะเลิศต่อไป
ด้านนายธนะกิจ ชินปัญจพล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินค้าเครื่องดื่มเอ็ม-150 เปิดเผยว่า เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของน้องๆ นักศึกษาทุกคน ที่จะนำความรู้ความสามารถในสายอาชีวะ มาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งหลักสูตรการศึกษาในปัจจุบันมีการผลักดันให้นักเรียน นักศึกษานำความรู้มาผสมผสานกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำไปปฏิบัติจริง ลงมือทำจริง จนเกิดสิ่งประดิษฐ์มากมาย เพียงแต่การสนับสนุนอาจยังมีไม่เพียงพอ ทางบริษัทฯ จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นมา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงผลงาน และสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมได้อย่างเต็มที่ และเป็นปีแรกที่จัดทำโครงการฯ และได้รับการตอบรักจากน้องๆ ที่ศึกษาในระดับอาชีวศึกษาดีเกินคาด เพราะนอกจากทุนในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และทุนการศึกษาที่นักศึกษาจะได้รับแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของเยาวชนจากสถาบันต่างๆ รวมถึงจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละแขนง ซึ่งความรู้ที่ได้รับเหล่านี้จะต่อยอดให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้นำไปใช้ประโยชน์บนเส้นทางสายอาชีพในอนาคต อีกทั้งเยาวชนไทยทุกคนพร้อมจะเติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแกร่ง หากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่ดี

 

12631536_580589018764077_5767367685769305018_n

12650983_580588958764083_2209544463939245634_n

 

ข่าวโดย… สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์