จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมจัดงานวันสถาปนาก่อตั้งครบ 240 ปี อย่างยิ่งใหญ่ ในวันจักรี
เมื่อวานนี้ (16 มี.ค. 59) ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผศ.ดร.วันทนีย์ นามสวัสดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นายพัชรพล เพ็ชรรัตน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ และนางผุสดี เสริมใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานสถาปนาเมืองแปะ(บุรีรัมย์) ครบ 240 ปี มีกำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2559 โดยมีส่วนราชการ ประชาชน สื่อมวลชนร่วมรับฟังกันอย่างพร้อมเพรียง
นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า บุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ ตามความหมายของชื่อเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนในท้องถิ่น และเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสำหรับคนต่างถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วย ปราสาทหินใหญ่น้อย อันหมายถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีต จากการศึกษาของนักโบราณคดีพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได้ทรงจัดตั้งเมืองแปะ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของเมือง บุรีรัมย์ ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2319 จวบจนปัจจุบันครบ 240 ปี จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดงานสถาปนาเมืองแปะบุรีรัมย์ครบ 240 ปี ในวันที่ 6 เมษายน 2559 โดยระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2559 ทุกส่วนราชการ ทุกอำเภอ จะได้ร่วมกันจัดกิจกรรม งานสถาปนาเมืองแปะครบ 240 ปี และจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมหลักให้ยิ่งใหญ่ในวันที่ 6 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นวันสำคัญ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ การจัดงานปีนี้นับเป็นครั้งที่ 2 จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาเมืองบุรีรัมย์ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 ณ วงเวียนพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ปีนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายเสรี ศรีหะไตร) มีดำริให้การจัดงานยิ่งใหญ่ เพราะเป็นปีที่จังหวัดก่อตั้งมาครบ 240 ปี โดยให้ทุกส่วนราชการ ทุกอำเภอ ภาคเอกชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การจัดงานในวันที่ 6 เมษายน นั้น ภาคเช้า จะจัดงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พร้อมกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ