ฟังเสียงประชาชน ชาวเน็ตร้องปฏิรูปวาระกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

21 กุมภาพันธ์ 2560 Buriram world มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. ได้มีการแชร์โพสต์ภาพที่มีเนื้อหาเสนอแนะการปฏิรูปวาระการปกครองของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็น 5 ปี

ii


โดยคุณพชระ ไชยดา ซึ่งได้ทำการโพสต์ไว้ ทำให้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวมากมาย โดยส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการปฏิรูปส่วนปกครองดังกล่าว

โดยก่อนหน้านี้ได้มีการชุมนุมคัดค้านการเปลี่ยนวารกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ลานพระบรมรูปทรงม้าจากเหล่ากำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ
———–

กำนันผู้ใหญ่บ้านเริ่มเคลื่อนไหว เพื่อคัดค้านการแก้ไขกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่อีกครั้ง ล่าสุดคือการชุมนุมของกำนันผู้ใหญ่บ้านจากภาคกลาง เรียกร้องให้ถอนร่าง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฉบับใหม่ ที่จะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี ต้องเลือกตั้งใหม่ และให้ประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งกำนันโดยตรง มิฉะนั้นจะนัดชุมนุมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ
ขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฉบับใหม่ ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ มีอยู่ถึง 5 ฉบับ เข้าใจว่ามีทั้ง ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเป็นผู้เสนอ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องการให้คงหลักการเดิม คือให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่ในตำแหน่งจนถึงอายุ 60 ปี โดยไม่ต้องเลือกตั้งอีก
องค์กรกำนันผู้ใหญ่บ้านยัง ต้องการให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้เลือกตั้งกำนันดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ให้ประชาชนเลือกตั้งตามร่าง พ.ร.บ.ใหม่ ระบบการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเคยถูกเปลี่ยนกลับไปกลับมาหลายครั้ง ตามแต่นักการเมืองหรือผู้มีอำนาจในแต่ละยุค เริ่มตั้งแต่ให้อยู่จนครบเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี และเปลี่ยนเป็น 5 ปีเลือกตั้งใหม่ ในยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน
รัฐบาลของคณะรัฐประหารคมช. เพิ่งจะให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติแก้ไขใหม่ เมื่อปี 2551 ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่จนเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี โดยไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ตามวาระ และให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้เลือกตั้งกำนัน แทนที่จะให้ประชาชนเป็นผู้เลือกตั้ง โดยอ้างว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่นักการเมือง แต่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถึงกับเคยคิดที่จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งด้วยซ้ำ
เห็นได้ชัดว่าการที่รัฐบาล คมช. แก้กฎหมาย ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่ในตำแหน่งจนถึงอายุ 60 ปี โดยไม่ต้องมีการเลือกตั้งอีก เป็นความพยายามที่จะดึงกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นพวกเป็นฐานสนับสนุนรัฐบาล แต่แนว ความคิดที่จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แต่งตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านถูกคัดค้าน จึงยอมให้ชาวบ้านเลือกตั้ง แต่ให้เลือกตั้งแค่ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนกำนันให้ผู้ใหญ่บ้านเลือกตั้ง
เมื่อรัฐบาลพรรคเพื่อไทยกลับมามีอำนาจ พร้อมกับแนวความคิดที่จะต้องลบล้างบรรดาผลพวงของรัฐประหาร การแก้ไขกฎหมายกลับไปให้เลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่-บ้าน หลังครบวาระ 5 ปี และให้ประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งกำนันโดยตรง จึงไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมาย แต่รัฐบาลหรือ ส.ส. ผู้เสนอแก้ไข จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจน แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชน
ร่าง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาอยู่ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขที่น่าตกใจ เพียงแต่กลับคืนสู่ระบบเดิมที่เคยใช้อยู่ ก่อนรัฐประหาร 2549 และกำนันผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบันจะไม่ถูกกระ-ทบ ถ้ามีบทเฉพาะกาล ให้อยู่ไปจนถึงอายุ 60 ปี ส่วนใหญ่จะอยู่ต่อไปได้ตั้งแต่ 10 ปี ถึง 20 ปี และยังมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งอีก แม้จะอายุเกิน 60 ปี.

บทความบางส่วนคัดลอกจากข่าวเมื่อ 13 ต.ค. 2555 ไทยรัฐ