>>กรมการบินพลเรือน เปิดเผยสถิติผู้โดยสาร ที่ใช้บริการท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบิลเรือน ทั้ง 28 แห่งทั่วประเทศ 4 เดือนในปี 2559 ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึง เดือนเมษายน 2559 ซึ่งถ้าอากาศยานบุรีรัมย์ มีอัตราจำนวนผู้โดยมาใช้บริการ 4 เดือนแรกถึง 65,093 คน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว  4 เดือนแรกของปี 2558 จำนวนผู้โดยสารอยู่ที่ 21,839 คน ปัจจุบันท่าอากาศยานบุรีรัมย์ มีเที่ยวบินให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน ไป-กลับ ทุกวัน โดยมี 2 สายการบินทำการบินประจำ คือสายการบินนกแอร์วันละ 2 เที่ยวบิน และสายการบินไทยแอร์เอเชีย วันละ 1 เที่ยวบิน  จากการคาดการภายในปีนี้ คาดว่าปีนี้สนามบินบุรีรัมย์ จะมีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการไม่ต่ำกว่า 150,000 คน เนื่องเป็นสนามบินที่ให้บริการในเขตพื้นที่ 2 จังหวัด คือบุรีรัมย์ สุรินทร์ และนครราชสีมา มหาสารคาม บางส่วน ประกอบจังหวัดบุรีรัมย์ กำลังพัฒนาเป็นจังหวัดท่องเที่ยวใหม่ ด้านกีฬา คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว แวะเวียนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

Untitledตารางบินสนามบินบุรีรัมย์

 

ข้อมูลสถิติ จำนวนผู้โดยสารจากกรมการบินผลเรือน

02

03

04

05

จำนวนสถิติผู้โดยสารท่าอากาศยานสังกัดกรมการบินพลเรือน ทั้ง 28 แห่ง ทั่วประเทศ

01

 

ขอบคุณข้อมูล…กรมการบินพลเรือน