23 กรกฏาคม 2559 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้เผยเเพร่ชุดเอกสารที่ระบุว่าเป็น แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560 – 2562 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเเผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในอีก 3 ปีข้างหน้าพร้อมทั้งระบุงบประมาณเปรียบเทียบของปี 2559 นี้ไว้ดังนี้

01buriram

02buriram

03bu

04buriram

05buriram

06buriram

07buriram

 

 

จะเห็นได้ว่าข้างต้น จะมีงบประมาณปี 2560 -2561 สำหรับแผนพัฒนาฉบับนี้มากถึง 754,894,800 บาท ทั้งนี้ ตารางข้างต้นเป็นเพียยงตารางเปรียบเทียบภาพรวมของโครงการ สำหรับรายละเอียดแต่ละโครงการ ทาง Buriram World มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. จะนำมานำเสนอให้ได้รับทราบกันอีกในครั้งต่อไป

ข้อมูลจาก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

Comments are closed.