กรมท่าอากาศยานเปิดเผยสถิติผู้โดยสารครึ่งปีแรก ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน ปี 2559 ของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานทั้งหมด 28 แห่งทั่วประเทศ สถิติผู้โดยสารท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ครึ่งปีแรก ยอดผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 97,576 คน  คาดว่าปีนี้ จะมียอดผู้โดยสารมาใช้บริการท่าอากาศยานบุรีรัมย์กว่า 180,000 คน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ให้เที่ยวบินให้บริการวันละ 6 เที่ยวบิน ไป-กลับ โดยสายการบินนกแอร์ และ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ทุกวัน

file_a547d8b8fdf4bb11e83aecc87f792ab9_Page_1

file_a547d8b8fdf4bb11e83aecc87f792ab9_Page_2

 

file_a547d8b8fdf4bb11e83aecc87f792ab9_Page_4

file_a547d8b8fdf4bb11e83aecc87f792ab9_Page_3

file_2abd172dc061744ab00f1ee70ea9866c

 

ข้อมูลโดย… กรมท่าอากาศยาน