กำหนดการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

กำหนดการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโตและสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

…เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรมหาวิทยาลัย พระสงฆ์ 245 รูป (สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)นักศึกษาชุดเสื้อเฉลิมพระเกียรติ”คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

…เวลา 16.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตั้งแถวบริเวณถนนข้างพระพุทธสัพพัญญูสุคโต

…เวลา 16.40 น. คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต

… เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

… ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

º ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธสัพพัญญูสุคโต

º นายกองค์การบริหารนักศึกษา กล่าวรายงาน

º ประธานเจิมมงคล นายกองค์การบริหารนักศึกษาและประธานสโมสรทุกคณะ

º อธิการบดีมอบตราพระราชลัญจกรให้นายกองค์การบริหารนักศึกษาและประธานสโมสรทุกคณะ

º นายกองค์การบริหารนักศึกษาและประธานสโมสรทุกคณะอัญเชิญตราพระราชลัญจกรเข้าสู่ขบวน

(นักศึกษาถวายบังคบพร้อมกัน)

º นักศึกษาร้องเพลงราชภัฏสดุดี

º ขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกรไปจนถึงขบวนคณะวิทยาการจัดการ (หน้าอาคาร 18)

เวลา 18.00 น. เคารพธงชาติ
เวลา 18.30 น. ขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกรเคลื่อนเข้าสู่สนาม เพื่อประดิษฐานหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ (บนเวที)

º ประธานถวายเครื่องราชสักการะและเปิดกรวยธูปเทียนแพหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์

º ประธานกล่าวถวายราชสดุดี

º สรรเสริญพระบารมี

º นายกองค์การบริหารนักศึกษา นำนักศึกษาทั้งหมดถวายบังคมพร้อมกัน

º ประธานและคณาจารย์มอบเครื่องหมายตราพระราชลัญจกรให้แก่นักศึกษาใหม่

º ประธานกล่าวให้โอวาท

º นายกองค์การบริหารนักศึกษา นำนักศึกษาทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณตน

º การแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

º คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ จุดเทียนชัยถวายพระพรและนักศึกษาร่วมร้องเพลง

º อาศิรวาทราชภัฏ

º สดุดีมหาราชา

º การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ

º มาร์ช มรภ.บุรีรัมย์

º สามัคคีชุมนุม

º ผู้นำนักศึกษา ผู้นำเชียร์ ล้อมวงบูมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

… เวลา 22.30 น. เสร็จพิธี

#แชร์วนไปครับ #ฉันรักBRU

Cr. By Banz Sittichai / องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์