หลายๆคนคงได้ติดตามข่าวการได้มาของงบประมาณ 44 ล้านบาทของจังหวัดบุรีรัมย์จากกระทรวงสาธารณสุข (ซึ่งมีเพียง 8 จังหวัดเท่านั้นที่ได้งบตัวนี้) และได้มีความพยายามจะทำการสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนขึ้น แต่กลับกลายเป็นว่า มีกรณีดราม่าการคัดค้านการก่อสร้างศูนย์สุขภาพดังกล่าวจากกลุ่มเครือข่าวศิษย์เก่าบางส่วน

อ่านข่าวจากประชาชาติธุรกิจ
ครม. อนุมัติ 356 ล้าน สร้างศูนย์สุขภาพชุมชน 8 จังหวัด ลดความแออัดในรพ.
เมื่อวันที่ 27 ก.ย. เวลา 14.00 น. พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ว่า ครม.พิจารณาอนุมัติหลักการตามแนวทางการขอรับการจัดสรร และหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็ง และก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูปสำหรับดำเนินโครงการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบบริการสุขภาพ

โดยกระทรวงสาธารณะสุข (สธ.) พัฒนาตามที่เสนอมาเป็นรูปแบบการจัดบริการเครือข่ายบริการปฐมภูมิเขตเมือง (PCC) จำนวน 356,945,600 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างศูนย์สุขภาพชุมชน 4 ชั้น ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ กำแพงเพชร ขอนแก่น เพชรบูรณ์ ตรัง เชียงใหม่ พิษณุโลก และน่าน เป็นการรวมกลุ่มของหน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นเครือข่ายการดูแลประชาชนที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน มีการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเข้าถึงได้มากขึ้น ลดความแออัดในโรงพยาบาล

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวว่า เดิมครม. เห็นชอบแนวทางการขอรับจัดสรรและหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 59 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป โดยรายการขอรับจัดสรรงบประมาณจะต้องเป็นรายการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาลตามแนวทางปฏิรูปในการสร้างความเข้มแข็ง และก้าวหน้าของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง ซึ่งสำนักงานงบประมาณเห็นว่าโครงการสอดคล้องกับแนวทางการขอรับจัดสรรงบประมาณตามนัยมติครม. จึงเห็นควรอนุมัติจัดสรรงบกลางฯ รายการดังกล่าว

*——————————————–*

อ่านข่าวจาก โพสต์ทูเดย์
ศิษย์เก่าต้านโรงเรียนยกที่ดินให้โรงพยาบาลสร้างศูนย์แพทย์

เมื่อวันที่6ส.ค.59 เครือข่ายศิษย์เก่า และอดีตครู อาจารย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ได้ออกมาคัดค้านไม่ให้คณะกรรมการและผู้บริหารโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ที่ได้มีมติจะยกพื้นที่บริเวณข้างโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ เนื้อที่ร่วม 1 ไร่ ให้กับทางโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ เพื่อก่อสร้างศูนย์แพทย์ชุมชน เป็นอาคาร 4 ชั้น งบประมาณกว่า 44 ล้านบาท เพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาทำให้รถติดกระทบต่อผู้สัญจร รวมถึงนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียน เพราะปัจจุบันในชั่วโมงเร่งด่วนก็มีรถสัญจรคับคั่งรถติดขัดอยู่แล้ว ประกอบกับสถานที่ตั้งดังกล่าวห่างจากโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดไม่ถึง 200เมตร อีกทั้งยังเป็นทางโค้ง โดยเครือข่ายศิษย์เก่าอ้างว่าการดำเนินการในการยกพื้นที่ดังกล่าว ทางคณะกรรมการและผู้บริหารโรงเรียน ไม่ได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำประชาพิจารณ์ รับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง อย่างเช่น ศิษย์เก่า บุคลากรที่เกษียณอายุ และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งจากหลายฝ่ายที่มีทั้งคัดค้านและเห็นด้วย จากกรณีดังกล่าวจึงได้เรียกร้องให้ทางคณะกรรมการ และผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงทางโรงพยาบาลได้ทบทวนการขอใช้พื้นที่ก่อสร้างศูนย์แพทย์ชุมชนใหม่อีกครั้ง หรือให้พิจารณาใช้พื้นที่ที่เหมาะสมกว่านี้ พราะเกรงว่าหากยังดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องอาจจะเกิดปัญหาบานปลายขึ้นในภายหลังได้

นายเทอดศักดิ์ เขียนนิลศิริ เครือข่ายศิษย์เก่าบุรีรัมย์พิทยาคม กล่าวว่า เครือข่ายศิษย์เก่าไม่ได้คัดค้านการก่อสร้างศูนย์แพทย์ชุมชน แต่ควรจะหาสถานที่ให้เหมาะสมและไม่เกิดปัญหา จึงอยากให้ทางคณะกรรมการ ผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงทางโรงพยาบาลได้เปิดเวทีให้เครือข่ายศิษย์เก่า ผู้ปกครอง อดีตข้าราชการครูร่วมแสดงความคิดเห็นถึงการอนุญาตขอใช้พื้นที่สร้างศูนย์แพทย์ชุมชนดังกล่าวด้วย เพื่อจะลดปัญหาความแออัด การจราจรติดขัด รวมไปถึงปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังดังกล่าวด้วย

นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เห็นว่าหากพื้นที่ดังกล่าวยกให้ทางโรงพยาบาลสร้างศูนย์แพทย์ชุมชนมีผลดีมากกว่าผลเสียก็สมควรที่จะยกให้โรงพยาบาลใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ มองว่าประชาชนจะได้ประโยชน์จากศูนย์แพทย์ ทั้งลดความแออัดของปริมาณผู้ป่วยที่จะเข้าใช้บริการโรงพยาบาลศูนย์ให้ลดลง หากมีความขัดแย้งก็ควรที่จะเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมจะไม่ได้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง

ขณะที่นายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกล่าวว่า จากกรณีดังกล่าวทางโรงเรียนจะได้มีการประชุมคณะกรรมการและผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ของทางโรงพยาบาลใหม่อีกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคลากรในโรงเรียนรวมถึงเครือข่ายศิษย์เก่า อดีตครู และเครือข่ายผู้ปกครองคาดว่าจะแล้วเสร็จและทราบผลการดำเนินการขอใช้พื้นที่ภายใน 1 สัปดาห์

*——————————————–*

เวลาล่วงเลยมาจนกระทั่งช่วงท้ายเดือนตุลาคม ทางเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้ชี้แจงเข้ามายัง BURIRAM WORLD มหาครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. ข้อความดังนี้

จากที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อเดือนกรกฎาคม2559 ที่ผ่านมาพบว่าการดำเนินการของทีมดูแลสุขภาพของจังหวัดบุรีรัมย์ทำงานได้ดี แต่ยังติดเรื่องของสถานที่ให้บริการแบบปฐมภูมิ ยังแออัดและคับแคบ จึงได้จัดสรรเงินงบประมาณพิเศษลงมาให้ โดยทั้งประเทศได้เพียงแค่8จังหวัด ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหนึ่งในแปดเท่านั้นที่ได้งบประมาณก้อนนี้ (เป็นงบที่ได้มาโดยไม่ได้ขอไป งบพิเศษสำหรับคนบุรีรัมย์)ทางกระทรวงสาธารณสุขให้งบประมาณ 44,618,200 บาทมาสร้าง”ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง” เสมือนคลินิกที่รัฐบาลจัดให้ประชาชนรักษาฟรีตามสิทธิ์ เป็นอาคาร 4 ชั้นจำนวน1หลังเพื่อดูแลให้บริการด้านสุขภาพแก่คนชุมชนเมืองบุรีรัมย์ คือต้องสร้างอาคารหลังนี้ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เท่านั้น แล้วจะต้องดำเนินการเรื่องเอกสารเพื่อขออนุมัติการสร้างให้เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 ไม่เช่นนั้นงบประมาณจะถูกเรียกกลับคืนการคลัง

เพื่อลดความแออัดผู้ป่วยนอกที่ผู้ป่วยเจ็บป่วยแบบไม่รุนแรงและไม่ซับซ้อน(รับยาเบาหวาน ความดัน ทำแผลฉีดวัคซีน ทำฟันขูดหินปูน)ไม่ต้องไปรอคิวที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ ซึ่งรับผู้ป่วยทั้งจังหวัด 23 อำเภอและเป็นโรคที่รักษายากผู้ป่วยจะได้ไม่ต้องรอคิวนานผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นซึ่งตามจำนวนประชากรเขตเมืองแล้วต้องมี4ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเพื่อให้บริการคนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ซึ่งในขณะนี้นี้มี 3 ศูนย์ ส่วนศูนย์ที่ให้บริการที่สหชัชวาลขณะนี้เช่าพื้นที่เอกชนและไม่สามารถขยายพื้นที่ให้บริการได้อีก ฉะนั้นถ้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 44 ล้านนี้เสร็จจะย้ายศูนย์บริการสหชัชวาลมาให้บริการตรงนี้แทน

เดิมได้ขอใช้พื้นที่ 3 งานเศษ บริเวณทางโค้ง กกท.ของโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ซึ่งตอนนี้เป็นที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้งาน(ไม่ใช่บริเวณสวนป่า) ซึ่งตอนแรกท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้แล้วและได้ดำเนินการทำเอกสารต่างๆถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เรียบร้อยแล้ว

แต่ตอนหลังมีศิษย์เก่าบางส่วนที่ไม่เข้าใจถึงประโยชน์ต่อคนบุรีรัมย์ ทำการต่อต้านลงสื่อโซเชียลทำให้เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อจังหวัดบุรีรัมย์ (หลายคนคงสงสัยว่ามีงบประมาณลงมาให้จังหวัดบุรีรัมย์ตั้ง 44 ล้านกว่าบาท แต่ทำไมคนบุรีรัมย์บางคน ถึงไม่อยากได้งบประมาณก้อนนี้มาพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์) และคุณครูบางคนอ้างว่าจะพาเด็กนักเรียนมาเดินประท้วงโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในการสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนซึ่งทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์เองก็ไม่อยากมีปัญหากับมวลชนจึงไม่ดำเนินการต่อ และหาพื้นที่ใหม่ที่จะสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนให้ทันปีงบประมาณ 2559 (30 กันยายน 2559)

ต่อมาทางโรงพยาบาลจึงขอใช้พื้นที่ 3 งานเศษกับทาง สวท.ในการสร้างศูนย์สุขภาพชุมชน ซึ่งทาง สวท.เห็นด้วยว่าเป็นการสร้างประโยชน์ในการดูแลสุขภาพคนบุรีรัมย์ แต่ภายหลังทางโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมทำหนังสือไปคัดค้านที่ สวท. จึงทำให้ทางสวท.ไม่อยากมีปัญหาเรื่องมวลชนเช่นกัน จึงขอให้โรงพยาบาลหาพื้นที่ในการสร้างใหม่อีกครั้งในการหาพื้นที่ในการสร้างศูนย์แพทย์ชุมชนในครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณท่าน(อดีต) ผู้ว่าฯเสรี ศรีหะไตร ที่ช่วยดำเนินการประสานและติดต่อให้ในทุกๆเรื่อง จนได้พื้นที่ในการสร้างศูนย์แพทย์ชุมชนในครั้งนี้

บริเวณพื้นที่ว่างเปล่าของราชพัสดุตรงสี่แยกทางไปโรงแรมเทพนครนับว่าเป็นการช่วยนำงบประมาณ ที่จะมาพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์และเป็นประโยชน์กับคนบุรีรัมย์อย่างแท้จริง