หลักจากที่ทางสำนักงานเทศบาลบุรีรัมย์ได้มีการเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าเป็นแผนพัฒนา 3 ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ออกมานั้น บุรีรัมย์เวิลด์มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ช. ก็ได้นำเสนอกันไปในบางส่วนแล้ว วันนี้เรามาดูกันในส่วนของสาธาณสุขกันบ้างครับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

– ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข

แนวทางที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสถานประกอบการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน

ลุยตลาดสดบุรีรัมย์

ลุยตลาดสดบุรีรัมย์

 

กดที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่  รูปที่1

 

กดที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่  รูปที่2

 

ซึ่งเมื่อรวมมูลค่าดังกล่าวเเปดโครงการ 3 ปี จะเป็นเม็ดเงินจำนวน 15,871,600 บาท งานนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับว่าเราชาวประชาชนตาดำๆ กำลังจะได้ผลประโยชน์อย่างไรในการดำเนินโครงการพัฒนาในส่วนนี้

 

สามารถอ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่นี่

[slideshare id=64315481&doc=plan3y2560-2562-160723180941&type=d]

หรือเข้าไปอ่านได้ที่ http://www.slideshare.net/ssuser3dbb4f/3-buriram-world-24

ข้อมูลจาก เอกสารแผนพัฒนา 3 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์