ย้อนอดีตกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช 2479 ณ ใจกลางเมืองบุรีรัมย์ ร้านขายของชำ “แต้มุ้ยฮวด” ได้กำเนิดขึ้นด้วยการบุกเบิกของนางอยู่เตียง แซ่ตั้ง

ต่อมา นายทวี โรจนสินวิไลบุตรชายและภริยา คือนางปราณี โรจนสินวิไล ได้รับช่วงสานต่อกิจการ โดยสามารถก่อตั้งห้างทวีกิจ 1 สำเร็จเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2517 ซึ่งนับว่าเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกในภาคอีสานและได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ทวีกิจ พลาซ่า เปิดสาขาแรกเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 ที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ หน้าที่ว่าการอำเภอ และได้ทยอยเปิดในอำเภอและจังหวัดอื่นๆ ได้แก่ อำเภอนางรอง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์, อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำหรับสาขาบุรีรัมย์ ได้มีการปรับปรุงห้าง เดิมมีโรงภาพยนตร์ 1 โรง แต่ได้ปิดทำการไปแล้ว และโมเดลพลาซ่านี้เคยใช้กับสาขาสระบุรี โดยเปิดเมื่อปี พ.ศ. 2535 บริเวณห้างไพโรจน์ช็อปปิ้งมอลล์ แต่ในปัจจุบันได้ย้ายไปตั้งที่บริเวณข้างสถานีขนส่งจังหวัดสระบุรีแล้ว โดยใช้โมเดลคอมเพล็กซ์ และพื้นที่ของโมเดลพลาซ่าในปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นไพโรจน์ช็อปปิ้งมอลล์แล้ว กลายเป็นห้างเอกภาพ และไม่ได้เปิดทำการชั้น 2 แล้ว และทวีกิจพลาซ่า แม่กลอง สมุทรสงคราม

ในปี พ.ศ. 2535 ทวีกิจกรุ๊ป ได้ขยายธุรกิจข้ามจังหวัดสู่สระบุรี จังหวัดซึ่งมีศักยภาพในการลงทุน เป็นเสมือนเมืองด่านหน้า เป็นประตู่สู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมของภาคกลางตอนบนตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 และต่อมาได้ขยายธุรกิจออกสู่ตัวอำเภอและตำบลต่าง ๆ เพื่อเป็นการนำความประหยัดมาสู่ชุมชน

ทวีกิจ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีสาขาเดียวที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเมื่อ พ.ศ. 2541 เดิมห้างนี้ชื่อ “วีมาร์ท ซูเปอร์เซ็นเตอร์” ห้างนี้มีกำหนดเปิดในปี พ.ศ. 2540 แต่เลื่อนไปเป็นปี พ.ศ. 2541 เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย ปัจจุบัน ทวีกิจ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีโรงภาพยนตร์ เอ็มวีพี 5 โรง และแฟรนไชส์ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดมากมาย

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ทวีกิจ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ได้ปรับปรุงอาคารใหม่ และเพิ่มร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ ในปัจจุบัน มีการก่อสร้างส่วนต่อขยายระยะที่ 2 เพิ่ม

ปัจจุบันทวีกิจมีสาขามากกว่า 200 สาขาในรูปแบบร้านค้าทวีกิจ กระจายอยู่ตามชุมชนต่างทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง