เมื่อ 14 ก.ย.59 เวลา 10.00-12.00 น. พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ ผบ.กกล.สุรนารี เป็นประธานการประชุมหารือวางแผนรองรับการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูเป็นจุดผ่านแดนถาวร มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1.ฝ่ายไทย
1.1 พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ ผบ.กกล.สุรนารี
1.2 พ.อ.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผบ.ฉก.2
1.3 พ.อ.ธนาธิป เรียงอิศราง ผบ.ฉก.กรม ทพ.26
1.4 พ.อ.บุญเสริม บุญบำรุง รอง เสธ.กกล.สุรนารี
1.5 นายชาติชาย. รัตนภานพ
นอภ.บ้านกรวด
1.6 ผกก.ตร.ภ.บ้านกรวด
1.7 นายกเทศบาลตำบลจันทบเพชร
และ หน.ส่วนราชการในพื้นที่
2 ฝ่าย กพช.ประกอบด้วย
2.1 นายกรัย เมน รอง นอภ.บันเตียอำป๊ล
2.2 นายยืม วิโบน ประธานช่องฯ
2.3 พ.ต.เจียง เด จนท.ประสานงานชายแดนฯ
2.4 พ.ต.ปัน กำเจีย จนท.ประสานงานชายแดนฯ
2.5 นายเนียงวีระ รัตนะ
ซึ่งมีผลการประชุมสรุปดังนี้
1)   การปรับห้วงเวลาเปิดด่านให้ประชาชนทั้งสองประเทศผ่านเข้า-ออก จากเดิมเวลา 08.00-15.00 น. ของทุกวัน เป็นเวลา 08.00-17.00 น. ของทุกวัน โดยเริ่มในวันเสาร์ที่ 17 ก.ย.59 นี้ และให้ทั้ง 3 ฝ่ายจัดทำป้ายไวนิลติดประกาศไว้แจ้งให้ทราบ ปชช.ทั้งสองประเทศทราบ ทั้งนี้ให้ ฉก.2 ทำหนังสือถึงอำเภอบ้านกรวดเพื่อแจ้งให้จังหวัดทราบในการขออนุโลมเพื่อปรับเวลา และดำเนินการต่อไป โดยให้เหตุผลเรื่องความยากลำบากของเส้นทางในการเดินทางของ กพช.และสภาพอากาศในห้วงฤดูฝน จึงจำเป็นต้องขยายห้วงเวลาเข้า-ออก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ ปชช.


2)  การปรับขยายประตูด่าน เพื่อรองรับปริมาณรถสินค้าขนาดใหญ่และการขยายถนนในอนาคต และทำป้ายชื่อช่องทางพร้อมสวนหย่อมประดับทั้งด้านซ้ายและขวา โดยการต่อประตูใช้แนวรั้วเดิม และต่อไปประตูด่านจะเปิดตลอดห้วงเวลาแต่จะมีรั้วเหล็กกั้นอีกหนึ่งแนว ซึ่งงบประมาณในการขยายประตูทั้งหมดใช้งบของบริษัทลิม เฮง กรุ๊ป


3)  ต้องกำหนดจุดจอดรถให้เป็นระเบียบ ไม่กีดขวางช่องทางเข้า-ออกของรถสินค้าและให้ ทต.จันทบเพชร จัดหาเช่าที่สำหรับเป็นจุดจอดรถยนต์และวิน จยย. ด้วย เพื่อจะได้สามารถจัดเก็บรายได้พัฒนาท้องถิ่นต่อไป


4)   เมื่อขยายประตูเสร็จแล้วการวางตู้ที่ทำงานชั่วคราว ของทั้งสองฝ่ายจะต้องห่างจากประตูออกไปในระยะที่เหมาะสม และการสร้างหรือวางตู้จะต้องเป็นที่ทำงานของเจ้าหน้าที่เท่านั้น และขอให้ กพช.กำกับดูแลต้องไม่มี ปชช. มาสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆ ใกล้แนวชายแดนเด็ดขาด เพราะจะทำให้เกิดปัญหาทำให้หยุดชะงักในการพัฒนาความเจริญ


5)   การจัดทำป้ายจุดผ่านแดนบริเวณด้านข้างของช่องทางเดิน และตกแต่งให้สวยงาม เพื่อให้ผู้สัญจรไปมาได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก


6)   กรณีข้าราชการฝ่าย กพช. ขอเข้าไปที่ อ.บ้านกรวด ฯ เมื่อ ทพ.ได้รับการประสาน ให้ทำหนังสือแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอให้ กพช.แจ้งล่วงหน้าด้วย สามารถอนุโลมให้มาได้


7)  กกล.สุรนารี จะเป็นผู้ทำหนังสือแจ้งให้ ทภ.2 ทราบเรื่องความจำเป็นในการขยายประตู


8)   การประชุมสรุปผลการจัดระเบียบจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู กำหนดไว้ในห้วงเดือนนี้ เพื่อทราบความก้าวหน้าและปัญหาที่มีอยู่จะได้แก้ไขโดยเร็ว โดยจะจัดประชุมที่ กกล.สุรนารี
และได้ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของ จนท.ตม. เพื่อให้กำลังใจและให้ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติงานบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู

ภาพ/ข่าวโดย… เทศบาลตำบลจันทบเพชร

 

14330025_669104073249904_4330174294061268592_n

14344083_669103979916580_9060980054193915153_n

14368823_669104243249887_2727424908328701363_n