นักธุรกิจชาวบุรีรัมย์มอบเงินกว่า 4 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนและสมทบทุนการจัดสร้างห้องพัก พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ที่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีหะไตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ คณะแพทย์พยาบาล ร่วมรับมอบเงินจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 9 คน ที่สนับสนุนการก่อสร้างตกแต่งและปรับปรุงห้องพักพิเศษผู้ป่วย ประกอบด้วย นายวิชัย เอื้อสมานจิตร 300,000 บาท /นายอภิชาต วงษ์วิจิตรสุข 300,000 บาท /นายโชคอนันต์ วงษ์วิจิตรสุข 300,000 บาท / นางเซ็งเกียว วงษ์วิจิตรสุข 300,000 บาท / นายประหัตชัย วงษ์วิจิตรสุข300,000 บาท / นางวรรณา วงศ์อารีย์สันติ 300,000 บาท / นายวิชัย ภูษณชาคร 300,000 บาท / นางสมพร สินธุรัตน์ 300,000 บาท และนางฟองคำ ชัยกิจยิ่งเจริญ บริจาค เพื่อซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า เป็นเงินจำนวน 1,872,500 บาท รวมเป็นเงินรับบริจาคทั้งสิ้น 4,272,500 บาท
สำหรับ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 590 เตียง มีประชาชนทั้ง จ.บุรีรัมย์ และใกล้เคียงเดินทางเข้ามารับการรักษาเป็นในแต่ละวันจำนวนมาก เกิดความแออัดส่งผลให้ผู้ป่วยล้น จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย โดยจะขยายเป็น 800 เตียง เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยทางโรงพยาบาลได้มีการปรับปรุงสถานที่ มีการเพิ่มตึกผู้ป่วยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน จึงได้เปิดรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุน เพื่อจัดสร้างห้องพักผู้ป่วยที่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อีกกว่า 100 เตียง ทำให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลเกิดความสะดวกสบาย ลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้ป่วยอื่น
ด้าน นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาจากทุกภาคส่วน ที่ได้ให้การสนับสนุนการสร้างห้องพักผู้ป่วย โดยจ.บุรีรัมย์ มีการเจริญเติบโตของเมืองแบบก้าวกระโดด มีประชาชน นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเป็นจำนวนมาก อีกทั้งจะมีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด และการยกระดับมาตรฐานสนามบินบุรีรัมย์ ให้เป็นสนามบินนานาชาติ แต่สิ่งที่จะตามมา คือการเจ็บไข้ได้ป่วย ของประชาชนและนักท่องเที่ยว ดังนั้นโรงพยาบาลประจำจังหวัด จะต้องมีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อให้การดูและสุขภาพของประชาชน

 

14237569_1395525793798721_8828054202126709856_n

 

ภาพโดย…คุณ Wanlop Saenarin