มโหรีเขมร

วงป้าพลอย หมู่บ้านสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

“มโหรีเขมร” เป็นวงดนตรีพื้นบ้านแถวอิสานใต้คำว่า “มโหรีเขมร” เป็นชื่อเรียกที่เรียกกันมานาน “มโหรีเขมร” ที่มีชื่อเสียงวงหนึ่ง คือ วงป้าพลอย

อยู่ที่หมู่บ้านสะเดา ตำบลสะเดา จังหวัดบุรีรัมย์ หมู่บ้านสะเดาเป็นหมู่บ้านที่มีผู้คนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานจากหลายๆ พื้นที่ โดยเฉพาะมาจากอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๐

จากนั้นก็ได้รับการประกาศให้เป็นหมู่บ้านในปี ๒๔๘๑ ผู้ริ่เริ่มก่อตั้งวงมโหรีเขมร วงป้าพลอย คือ นายเมา สมุธิราช ซึ่งเคยเป็นนักดนตรีในคณะละครของพระยาสุรินทร์ภักดี เจ้าเมืองสุรินทร์

ต่อมานายเมาได้อพยพครอบครัวไปอยู่ที่บ้านโคกตาเมียล อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ นายเมา ฝึกสอนดนตรีให้ลูกๆ ทุกคน และตั้งชื่อวงดนตรีนี้ว่า “วงมโหรีเซร็ย” หมายถึง วงมโหรีผู้หญิง ชาวบ้านนิยม เรียกว่า “วงมโหรีตาเมา”

หลังจากนายเมาเสียชีวิตแล้ว ลูกๆ ของนายเมาก็ได้ดำเนินการสืบทอดวงดนตรีต่อ โดยนายยนต์ ลูกชายคนโตเป็นหัวหน้าวงแทน ต่อมานายยนต์ ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อื่น ลูกสาวนายเมา ๒ คน คือ นางพลอย และนางคำเรียบ เป็นผู้ดูแลสืบต่อมา ภายหลังชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่า “วงมโหรีป้าพลอย ป้าคำเรียบ” จนถึงปัจจุบัน

และนี่คือผลงานของลูกศิษย์ป้าพลอย ที่ได้สืบทอดวงมโหรีเขมรโบราณต่อ

ที่มาคลิป…นุ บุญสวัสดิ์

ภาพโดย…กลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม มโหรีขะแมร์สะเดาพลับพลาชัย บุรีรัมย์