buriram

แรม 14 ค่ำ เดือน 10 วันสารทใหญ่ งัยเบ็นทมของชาวอีสานใต้เชื้อสายเขมร สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ (และบางพื่นที่ของจังหวัดใกล้เคียง) ได้มีพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษตามประเพณีคือ งัยเบ็นทม แซนโฎนตา หรือ วันสารทเขมร ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐ (เบ็นตูจ (สารทเล็ก) จัดกันในวันขึ้น 14-15 ค่ำ เดือน 10 และ เบ็นทม (สารทใหญ่) จัดกันในวันแรม 14-15 ค่ำ เดือน 10)

งานประเพณีแซนโฎนตา หรือ วันสารทเขมร เป็นประเพณีหนึ่งที่มีความสำคัญ และปฏิบัติสืบทอดติดต่อกันมายาวนาน นับเป็นพัน ๆ ปีของชาวเขมร ที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูรู้คุณ ของสมาชิกในครอบครัวเครือญาติ และชุมชน โดยจะประกอบพิธีกรรม ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ซึ่งเมื่อถึงวันนั้นลูก หลาน ญาติ พี่น้องที่ไปประกอบอาชีพ หรือตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อื่น ไม่ว่าจะใกล้ หรือไกลจะต้องเดินทางกลับมารวมญาติ เพื่อทำพิธีแซนโฎนตา เป็นประจำทุกปี

แซน หมายถึง การเซ่น การเซ่นไหว้ การบวงสรวง

โฎนตา หมายถึง การทำบุญให้ปู่ย่า ตายาย หรือ บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว

ประเพณีแซนโฎนตา จึงหมายถึง ประเพณีการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ ที่นับได้ว่าเป็นประเพณีสำคัญที่คนไทยเชื้อสายเขมร มีการสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน ปีนี้ตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งบรรยากาศของแต่ละพื้นที่ก็เป็นไปอย่างชื่นมื่น สำหรับจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษมีการจัดกันอย่างเป็นทางการอาจกล่าวได้ว่าเป็นงานระดับจังหวัดก็เป็นได้ ส่วนบุรีรัมย์เองมีการจัดตามในแต่ละจุดสำคัญ

วัดสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้มีการจัดให้มีพิธีรำลึกแซนโฎนตา เฟซบุ๊คคุณ บุรีรัมย์ น่าอยู่ ได้เผยแพร่ภาพบางส่วนจากงานพิธี พร้อมกันนี้ได้มีเฟซบุ๊คจาก พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโร ได้เผยแพร่ภาพสถานที่พร้อมทั้งบรรยากาศในการจัดงาน ดังจะได้เห็นต่อไปนี้

ทั้งนี้ทั้งนั้น ในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีฝนกระหน่ำตกลงมาอย่างหนัก แต่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักเมื่อถึงเวลาใกล้เข้าช่วงบ่ายกลับสร่างซาอย่างน่าพิศวง

นอกจากจะมีการจัดงานตามจุดใหญ่ๆแล้ว ชาวเซราะกราวทั้งที่อยู่ในบุรีรัมย์ และเซราะกราวพลัดถิ่นที่ได้ย้ายถื่นฐานออกไปทำงานหรือตั้งรกรากอยู่ที่ต่างแดนยังได้ส่งภาพบรรยากาศที่พวกเขาได้ร่วมรำลึกทำพิธีแซนโฎนตามาให้ BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. ได้เผยแพร่ด้วย

socialposttemplate

buriram