นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ออกให้บริการตัดผมให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ขณะรอรับบริการทำบัตรคนพิการที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.บุรีรัมย์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้(27 ต.ค. 59) ที่บริเวณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นางดวงดาว บุปผาชาติ ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ นำนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นช่างตัดผม เสริมสวย กว่า 20 คน ออกไปให้บริการตัดผมฟรี ให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ติดตามดูแลคนพิการ ตลอดจนประชาชนทั่วโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ลดภาระการเดินทาง เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 15 วันแห่งการสวรรคต (ปัณรสมวาร)

2016-10-27_20-25-44

โดยตลอดทั้งวันมีคนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปจำนวนมาก ทั้งชาย และหญิง ได้รับบริการอย่างทั่วถึง ซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นโครงการที่ดี เพราะต้องทำงาน หาโอกาสที่จะไปตัดผม หรือพาผู้พิการ ผู้สูงอายุไปตัดผมตามร้านทั่วไป ผู้พิการบางคนก็ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทำให้เดินทางลำบาก นอกจากนั้นแล้วผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ไปขอรับบริการได้ร่วมลงนามแสดงความไว้อาลัยต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อผู้พิการ ผู้สูงอายุ และปวงชนชาวไทยด้วย

2016-10-27_20-25-56

ด้านนายยุงยุทธ วิชัยธรรม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เปิดเผยว่า ในแต่ละวันจะมีผู้พิการ ผู้สูงอายุเดินทางไปติดต่อขอรับบริการที่สำนักงาน พมจ.บุรีรัมย์ ไม่ต่ำกว่า 150 คน แต่ละขั้นตอนต้องดำเนินการด้านเอกสารหลักฐานต่างๆ ทำให้ต้องรอคิวเป็นเวลานาน ผู้รับบริการอาจเกิดความเครียดระหว่างรอ พมจ.บุรีรัมย์ จึงได้ประสานไปยังวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ นำนักศึกษาออกไปให้บริการตัดผมแก่ประชาชนฟรี เป็นการลดความตึงเครียดระหว่างรอรับบริการ ลดภาระค่าใช้จ่าย ช่วยแบ่งเบาภาระอื่นๆแก่ผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อร่วมกันทำความดีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 15 วันแห่งการสวรรคต

2016-10-27_20-26-14

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์