“นักศึกษา คณาจารย์ มรภ.บุรีรัมย์ จัดพิธีทําบุญบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร 15 วัน พร้อมแปรอักษร “ ๙ ด้วยพระบารมี จึงมีราชภัฎ” ถวายเป็นพระอาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ที่ทรงมีต่อชาวราชภัฎ พร้อมน้อมนำพระราชดำรัสมาใช้ดำเนินชีวิต และเป็นพสกนิกรที่ดีของประเทศ

 ******เมื่อวันที่ 27 ต.ค.59 เวลา 18.00 น. วันที่ 27 ต.ค.59 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษากว่า 17,000 คน พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีขาว-ดำ ร่วมกันแปรอักษรเป็นรูป “ ๙ ด้วยพระบารมี จึงมีราชภัฎ” ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อสื่อความหมายถึงหัวใจของพสกนิการชาวราชภัฎ ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณอนันต์แก่แผ่นดินไทย และชาวราชภัฎทั่วประเทศ และเพื่อแสดงความจงรักภักดี

และแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีการแสดงดนตรีเพลง ในหลวงของแผ่นดิน และเพลงตามรอยพ่อ จากวงออเคสตร้า โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

******จากนั้น รศ.มาลิณี ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ และพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยได้มีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 8 รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น รศ.มาลิณี ได้จุดธูปเทียนบูชาเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ การกล่าวคำถวายอาลัย การขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และการจุดเทียนถวายอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 ******รศ.มาลิณี กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลยเดช ผู้พระราชทานนามสถาบัราชภัฎ และตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ แก่สถาบันยราชภัฎ

เพื่อเป็นตราประจำสถาบันราชภัฎ และมหาวิทยาลัยราชภัฎในปัจจุบัน ซึ่งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จะตั้งมั่นร่วมกันทำความดี และจะสืบสานพระบรมราชปณิธาน เพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท จะเป็นข้าราชการที่ดี และพสกนิกรที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต จะร่วมมุ่งมั่นแก้ปัญหาชาติ เพื่อร่วมสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน และน้อมนำคำสอนต่างๆ มาเป็นหลักในการดำรงชีวิต&

****รศ.มาลิณี กล่าวด้วยว่า ก่อนหน้านี้ ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกวันตั้งแต่ในวันที่ 19-25 ต.ต.59 ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

และที่บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต โดยแบ่งการจัดพิธีซึ่งมีเจ้าภาพในแต่ละหน่วยงานตลอดระยะเวลา 7 วัน และจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 27 ต.ต.59 นี้ ที่สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์