ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ พระเถรานุเถระ ร่วมถวายมุทิตาสักการะ สมณศักดิ์ พัดยศ แด่เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559

วันนี้(08 ธ.ค. 59) เวลา 13.30 น. ที่พระอุโบสถวัดกลาง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ศิษยานุศิษย์ทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ และใกล้เคียง พ่อค้า ประชาชน อุบาสก อุบาสิกา ตลอดจนพระเถรานุเถระ จำนวนมาก ร่วมต้อนรับและถวายมุตทิตาสักการะ สมณศักดิ์ พัดยศ พระราชาคณะชั้นเทพ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระราชปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนาม พระเทพปริยัตยาจารย์ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559 บรรยากาศเป็นไปอย่างปลาบปลื้ม ปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับพระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ สถานะเดิมชื่อ สุพจน์ วัณฑมาตร์ เกิดวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2488 ณ บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 1 ต.ช่องแมว อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา บรรพชาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2500 ณ วัดกลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีพระธรรมธีรมุณี เป็นพระอุปฌา ปัจจุบันอายุ 71 ปี พรรษา 51 ประวัติการศึกษาวิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก / เปรียญธรรม ๕ ประโยค /อนุปริญญาและสอบได้ชั้นปริญญาโท (M.A.) สาขา ภาษาบาลี จากมหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย/ปริญญาโท (M.A.) สาขา ประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยปัตนะ ประเทศอินเดีย /ปริญญาเอก(Ph.D) สาขาประวัติศาสตร์โบราณ จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย / การศึกษาพิเศษ ภาษาอังกฤษ /ความชำนาญการพิเศษ วิชาโหราศาสตร์ไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ / เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ / หัวหน้าศูนย์ครูพระปริยัตินิเทศจังหวัดบุรีรัมย์ / เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดกลาง พระอารามหลวง / ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดกลาง พระอารามหลวง / ผู้จัดการโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา แผนกสามัญศึกษา / เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์

ภาพ//ข่าวโดย..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์