จังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ในด้าน Digital Marketing 4.0 แก่ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และภาคีครือข่าย

วันนี้(19 ธ.ค.59) เวลา 09.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในด้าน digital Marketing 4.0 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์สู่เมืองกีฬามาตรฐานโลก (Buriram Sport City) ที่ โรงแรมเครสโกบุรีรัมย์ โดยมีบุคลากรจากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้แทนจากส่วนราชการ ภาคเอกชนเข้าร่วมกว่า 80 คน

กิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายให้ความรู้และฝึกทักษะการปฏิบัติ ด้านบริบทของธุรกิจท่องเที่ยวไทยโดยใช้ Digital Marketing 4.0 เทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างไรให้ชนะใจลูกค้า การเจาะลึกเครื่องมือ social media tools ที่สำคัญหรับธุรกิจการท่องเที่ยวคู่แข่ง โดยวิทยากรจากคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

ด้าน นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้าม…พลาด ภายใต้สโลแกน “บุรีรัมย์เมืองปราสาทสองยุค” ซึ่งมีปราสาทหินโบราณที่สำคัญได้แก่ ปราสาทหินพนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ำ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก และในวันนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้เกิดปราสาทในยุคใหม่คือ “ปราสาทสายฟ้า” มีสนามกีฬาที่ได้รับมาตรฐานโลก มีสนามแข่งรถใหญ่ที่สุดในเอเชีย รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นมากมาย ล้วนแล้วสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดทั้งสิ้น ส่งผลให้การพัฒนาจังหวัดเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการด้านต่างๆ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยอาศัยรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีความทันสมัยและสอบรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ใช้เทคโนยีทางด้าน Digital สนองตอบต่อพฤติกรรม อำนวยความสะดวก สร้างความประทับใจแก่นักการท่องเที่ยวในปัจจุบัน

ข่าวโดย…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์