ความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อเราเดินทางออกไปท่องเที่ยว ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตในรูปแบบต่างๆของผู้คนในเมืองไทย สิ่งหนึ่งที่เราเห็นอยู่เสมอคือ มิตรภาพและน้ำใจไมตรี ที่เหลือนอกจากนั้นคือการไปเรียนรู้ชีวิตในมุมต่างๆ

บ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ คือ อีกหนึ่งที่ที่ทำให้เรามอง เห็นความตั้งใจ ความเพียรพยายาม และความอดทน ในการสร้างอาชีพ สร้างสิ่งที่มีอยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์ อย่างเช่นเรื่องการทอผ้าที่มีมายาวนาน หากแต่ปัจจุบันได้นำแนวความคิดสร้างสรรค์ในเรื่อง การนำสีจากธรรมชาติ ทั้งสีของดิน และเปลือกไม้ต่างๆมาปรับใช้ ทำให้ผ้าทอของบ้านเจริญสุข มีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น

นอกจากนั้นบ้านนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องของดินภูเขาไฟที่มีความพิเศษ ทั้งเรื่องสี และประโยชน์ต่างๆ ชาวบ้านจึงมีแนวความคิดใหม่ๆเพิ่มขึ้น เลยนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำการท่องเที่ยว โดยนำดินมาสร้างเป็นบ้านดิน

เราจะไปรู้จักและเห็นความสุขที่สร้างด้วยมือของคนบ้านเจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย์ รับชมทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่

Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
Google Plus : http://gplus.to/ThaiPBS
Youtube : http://www.youtube.com/user/ThaiPBS