วัดป่าเขาน้อย วัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วัดป่าเขาน้อย จังหวัดบุรีรัมย์ นั้นถือว่าเป็นวัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ได้พัฒนาขึ้นตามปณิธานของพระโพธิธรรมจารย์เถร หรือหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ อดีตเจ้าอาวาสและวิปัสสนาจารย์ผู้เป็นที่เลื่อมใสเพื่อให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไป เนื่องจากเป็นวัดเก่าที่อยู่ใกล้ตัวเมืองสะดวกแก่การเดินทาง แต่มีสภาพเป็นป่าเขาเหมาะแก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้เป็นศูนย์รวมศรัทธาแก่คณะศิษย์และประชาชน ในการปฏิบัติคุณงามความดี ตลอดจนการปฏิบัติจิตภาวนา ดังคำของหลวงปู่ซึ่งเคยปรารภไว้ในช่วงก่อนที่ท่านจะลาสังขารว่า “วัดป่าเขาน้อยนี้หวังจะให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรม ให้ช่วยกันรักษาเอาไว้เน้อ ถ้าผมตายผมไม่ได้เอาไปด้วยดอก ที่สร้างก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเพื่อลูกหลานผู้อยู่ข้างหลังนั่นเอง”

“พระบรมธาตุเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์”

เจดีย์รูปทรงปราสาทหินสีส้มอ่อน สูงสง่า ตั้งตระหง่านอยู่บนลานวงกลมกว้าง มีสีเขียวขจีอ่อนเข้มของพงไพรเป็นฉากหลัง ส่งให้ภาพแรกเห็น “พระบรมธาตุเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์” เมื่อเข้าไปใน “วัดป่าเขาน้อย” ตราตรึงอยู่ในความทรงจำ เป็นศิลปกรรมงดงาม รูปลักษณ์วัฒนธรรมอีสาน เป็นเจดีย์อนุสรณ์สถานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐบริขาร และอัฐิธาตุของพระโพธิธรรมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)

พระอริยสงฆ์ผู้เป็นลูกศิษย์ต้นของ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร และลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่สุวัจน์ได้รับแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตจากคณะสงฆ์ไทย เพื่อไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมีวัดสาขาของท่านในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

ความเชื่อและวิธีการบูชา
ผู้ที่มายังวัดป่าเขาน้อยสามารถมานมัสการพระเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์ ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุของหลวงปู่สุวัจน์เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติสมาธิ บำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนบารมี บุญกุศลราศี สัมมาปฏิบัติ ให้จิตใจมีอำนาจและมีสติและปัญญา ตามคำสอนและความตั้งใจ ของหลวงปู่สุวัจน์ที่มอบวัดป่าเขาน้อยแห่งนี้ให้เป็นมรดกแห่งศาสนาสืบไป

15181482_949831408482703_6018263418960359814_n

15171031_949831178482726_6792600287532055594_n

15220058_1807324926206719_5722612339817388194_n

15349793_1839607332988864_4324232598593282679_n

15356525_1692753864370794_158885156626151957_n

15442285_134387667049280_5897195197872432802_n

 

(ขอขอบคุณ ข้อมูลจากเว็บไซต์www.dhammajak.net)