3 มกราคม 2560 เฟสบุ๊ก สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์รายงานว่า

รายงานสภาพการจราจร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ขณะนี้เวลา 15.10 น.ขาขึ้นรถค่อนข้างเยอะส่วนขาล่องรถค่อนข้างหนาแน่น แต่การจราจรยังคล่องตัว รถสามารถเคลื่อนตัวได้ตลอด ค่ะ

ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะ

ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์

หากท่านพบเห็นรถโดยสารสาธารณะ ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด บรรทุกผู้โดยสารเกิน ขายตั๋วเกินราคา สามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมงคะ

สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์