ขอแสดงความยินดีกับ ทีมหุ่นยนต์เซราะกราวโรบอท วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ คว้าแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ระดับชาติ

งานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา

เป็นโครงการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในการพัฒนาหุ่นยนต์ ให้สามารถใช้งานได้จริง

ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ หรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์กู้ภัยที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ

อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาหันมาสนใจศาสตร์ด้านหุ่นยนต์เพิ่มมากยิ่งขึ้น

รวมถึงเป็นการสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีความคิดสร้างสรรค์ สร้างความสามัคคี ซึ่งสอศ. ได้ให้ความสำคัญ และส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์มาอย่างต่อเนื่อง

page230117

  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่างานหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2558 สมเด็จระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทต่าง ๆ

การแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วยการแข่งขันหุ่นยนต์ 4 ประเภท คือ (1) การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา หรือ เอบียู โรบอท คอนเทสต์ (ABU : Asia-Pacific Robot contest)

เพื่อคัดเลือกทีมหุ่นยนต์ตัวแทนระดับอาชีวศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ เอบียู โรบอท คอนเทสต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ในโจทย์ “ยุทธการจานร่อน” โดยการยิงจานไปวางบนเสาให้ได้มากที่สุด โดยมีทีมหุ่นยนต์เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จากสถานศึกษาทั่วประเทศจำนวน 128 ทีม

(2) การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย (Rescue Robot) เป็นการส่งเสริมวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์ ที่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายแทนมนุษย์

มีทีมหุ่นยนต์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 43 ทีม ในสถานการณ์สมมติจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหว ค้นหาผู้ประสบภัยในอาคาร

(3) การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม (Arm Industrial Robot)

โดยในปีนี้เป็นการแข่งขันแบบพิเศษ ที่สถานประกอบการได้นำหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมจริงที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม มาใช้ในการแข่งขัน

โดยทีมผู้แข่งขันจะต้องออกแบบโปรแกรมเชื่อมเหล็ก และสามารถบังคับใช้โปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำงานได้จริง โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 30 ทีม และ

(4) การประกวดหุ่นยนต์มือกลแขนกลเพื่อคนพิการ (Hand -Arm Robot) เป็นการจัดทำหุ่นยนต์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสพิการทางแขน และมือให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ด้านอาชีวอนามัยให้ดียิ่งขึ้น โดยมีทีมส่งเข้าประกวด จำนวน 20 ทีม

    โดยการจัดงานครั้งนี้ สอศ.ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี และภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดพื้นที่การแข่งขันดังกล่าว

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.