ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจักรินทร์ พิมพะลา นักเรียนโรงเรียนลำปลายมาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์ รับเหรียญรางวัลชนะเลิศการเขียนภาพไทยประเพณี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560 ครูผู้ฝึกสอน นายประภาส พงษ์นาคินทร์

โรงเรียนลำปลายมาศ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์