เสร็จแล้ว ทล .24 (อ.นางรอง- อ.ปราสาท) เชื่อมอีสานใต้ – ตะวันออก-อาเซียน พร้อมมีพิธีเปิดและปั่นวัดใจทางหลวงหมายเลข 24 HIGHWAYS BIKE ON ROUTE 24 ในวันที่ 26 ก.พ.2560นี้

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.สีคิ้ว-อุบลราชธานี ตอน อ.นางรอง – อ.ปราสาท ระยะทางรวมกว่า 66.71 กม.โดยมีจุดเริ่มต้นที่ กม.73+283 สิ้นสุดที่ กม.140 ผ่านในพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันกรมทางหลวงได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วจำนวน 3 ตอน โดยก่อสร้างเป็นทางมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจรไปกลับ ด้านละ 2 ช่องทาง จากเดิมที่มีแค่ 2 ช่องทางไปกลับ ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ด้านซ้ายทางก่อสร้างคันทางใหม่ 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร ช่วงจุดตัดทางแยกทำการก่อสร้างเป็นแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 25 ซม.

สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.สีคิ้ว – อุบลราชธานี เป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างขยายทาง 4 ช่อง จราจรระยะที่ 2 ของกรมทางหลวงระยะทาง รวม 160 กม. กรมทางหลวงแบ่งการก่อสร้างเป็น 7 ตอนผ่านพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ – สุรินทร์ – ศรีสะเกษ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 3 ตอน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ตอน คาดว่าจะแล้วเสร็จตลอดสายในปี 2562

อธิบดีกรมทางหลวง ยังเปิดเผยต่อไปอีกว่าเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งสายจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรโดยการระบายปริมาณการจราจรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และไปสู่ภาคตะวันออก ทำให้การสัญจรไป-มา ของประชาชนสะดวก ปลอดภัย โดยเฉพาะย่านชุมชน ได้มีการแบ่งทิศทางการจราจรชัดเจน และทำให้การขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นส่งเสริมการเดินทางระหว่างประเทศอาเซียนและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอีกด้วย นอกจากนี้ยังรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น เป็นการพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมการส่งออก อีกทั้งยังส่งเสริมอุตสาหกรรมและการเดินทางระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางยิ่งขึ้น

อนึ่งกรมทางหลวงได้มีกำหนดจัดพิธีเปิดถนนสายดังกล่าวในวันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมกันนี้ได้จัดการแข่งขันจักรยานในงานดังกล่าวเพื่อเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้ชื่อ “ปั่นวัดใจทางหลวงหมายเลข 24 HIGHWAYS BIKE ON ROUTE 24” ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://www.thaimtb.com โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 9 ก.พ. 2560 เป็นต้นไป

ข่าวโดย…กรมทางหลวง