เทศบาลเมืองชุมเห็ดบุรีรัมย์อนุมัติงบกว่าล้านบาททำถนนคอนกรีตวางท่อระบายน้ำ 7 ซอยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังหลังชาวบ้านร้องเรียน

เทศบาลเมืองชุมเห็ด จ.บุรีรัมย์  อนุมัติงบกว่า 1 ล้านบาทก่อสร้างถนนคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำทั้ง 7 ซอยในชุมชนชุมทอง  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน เด็ก คนชรา ให้สัญจรได้สะดวกลดปัญหาน้ำท่วมขังทางเข้า-ออก ขณะนี้อยู่ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาด มี.ค. – เม.ย.ดำเนินการแล้วเสร็จ

Image (2)

 

(26 ก.พ.60)  จากกรณีที่ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ทั้งผู้สูงอายุ เด็ก และผู้พิการ ที่อาศัยอยู่ในซอยกล่อมจันทร์หรือซอยไดโนเสาร์  ชุมชนบ้านชุมทอง  หมู่ 17  ในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด   อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  ได้ร่วมกันออกมาเรียกร้องให้ทางเทศบาลเมืองชุมเห็ดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เร่งเข้าไปสำรวจแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนเข้า-ออกชุมชน เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ  ทำให้ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ  เด็ก และคนพิการที่อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าว ต้องเดินลุยเข้า-ออกด้วยความยากลำบากมานานหลายปี

Image (3)

ซ้ำน้ำที่ท่วมขังยังมีกลิ่นเหม็นเน่าหมักหมมเสี่ยงเกิดเชื้อโรค และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงที่จะเป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกมาระบาดอีกด้วย    จึงเรียกร้องให้ทางเทศบาล หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เร่งเข้ามาสำรวจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำให้น้ำสามารถระบายได้สะดวกโดยเร็วด้วย

Image (4)

จากกรณีดังกล่าวนางสมศรี   สังขะจันทรานนท์  รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด   ได้ออกมาชี้แจงว่า  สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในซอยดังกล่าว  เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ ประกอบกับมีการก่อสร้างอาคาร บ้านเช่า  แล้วมีการนำกองดิน หิน ทราย เทกองปิดทางน้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำขัง  อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางเทศบาลก็ได้อนุมัติงบกว่า 1 ล้านบาท

Image

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำจำนวน 7 ซอยในชุมชนชุมทอง  รวมถึงซอยกล่อมจันทร์ที่ชาวบ้านร้องเรียนด้วย  เพื่อให้ชาวบ้านสามารถสัญจรได้สะดวก และลดปัญหาน้ำท่วมขังทางเข้า-ออก   ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และคาดว่าภายในเดือนมีนาคม – เมษายน 2560 นี้ จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำได้แล้วเสร็จครบทั้ง 7 ซอย  เชื่อว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้อย่างแน่นอน

ข่าวโดย…สุรชัย พิรักษา / สวท. บุรีรัมย์ 

เครดิตภาพ…โดย MGR Online