กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดบุรีรัมย์

n20140418092838_36837

ตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปีงบประมาณ 2560 อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้อนุมัติให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

โดยใช้เครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชนิดกาซ่า จำนวน 2 ลำ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ และเพิ่มเติมน้ำให้กับแหล่งกักเก็บน้ำ ในพื้นที่จังหวัด

14001279011673

  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • สุรินทร์
  • ศรีสะเกษ
  • อำนาจเจริญ
  • อบุลราชธานี
  • ยโสธร
  • และชัยภูมิ

ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

ดังนั้น ในการขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงสำหรับพื้นที่ประสบภัยแล้ง

14001279011673

สามารถติดต่อผ่านกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

n20140418092838_36837

หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ นายพุทธินันท์ สุกุมลจันทร์ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์ 089 – 1567424 หรือที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043 – 468223 และ 043 – 468217

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่ ฝนหลวงของในหลวง!!! ดันงบ 50 ล้าน เปิดศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงบุรีรัมย์ ปี 60 เริ่มสร้าง

14001279011673

n20140418092838_36837

เครื่องบินทำฝนหลวงสนามบินบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อให้การช่วยเหลือในการปฏิบัติการฝนหลวง ป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่อีสานตอนล่าง คาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 50 ล้านบาท และจะเริ่มก่อสร้างในปี 2560

นายอาคม พิญญศักดิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น โยธาธิการผังเมือง และจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมหาแนวทางในการดำเนินการจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

โดยผลการประชุมหารือ คือ ในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้พื้นที่บริเวณท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อำเภอสตึก จำนวน 9 ไร่ สำหรับจัดสร้างอาคารต่างๆ ทั้งนี้ ต้องรอการดำเนินการตามข้อกฎหมายเรื่องการขอใช้พื้นที่ก่อน

สำหรับรูปแบบอาคารจะใช้รูปแบบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นเป็นแบบตัวอย่าง โดยมีการออกแบบโครงสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของบุรีรัมย์

นายทวี กาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) กล่าวว่า การสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงที่บุรีรัมย์ จะเป็นศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งจะมีผลดีในด้านของงบประมาณการช่วยเหลือในการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง พร้อมทั้งบรรเทาภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งศูนย์นี้จะครอบคลุมพื้นที่อีสานตอนล่างทั้งหมด คาดว่าจะใช้งบประมาณดำเนินการประมาณ 50 ล้านบาท และจะเริ่มก่อสร้างในปี 2560

แหล่งที่มา : สวท.บุรีรัมย์