ศูนย์ดำรงธรรมบุรีรัมย์แก้ไขปัญหายุติเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน ได้ถึง 2,372 เรื่องหรือร้อยละ 90 จากเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 2,541 เรื่อง ส่วนมากเป็นเรื่องที่ทำกินการบุกรุกที่ดินของรัฐ การบริหารราชการเจ้าหน้าที่รัฐ และหนี้นอกระบบ ซึ่งสามารถลดความขัดแย้งและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ ปชช.ได้

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

(9 มี.ค.60) นายชุมพล ภูผานิล ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า หลังจากเปิดศูนย์ดำรงธรรมมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงขณะนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับเรื่องเรียนรวมทั้งสิ้น 2,541 เรื่อง

 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาและยุติเรื่องร้องเรียนได้จำนวน 2,372 เรื่อง หรือร้อยละ 93

และอยู่ระหว่างการดำเนินการ 169 เรื่อง

ซึ่งเรื่องที่ร้องเรียนมากที่สุดคือ

  • เรื่องที่ดินทำกิน การบุกรุกที่ดินของรัฐ 671 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 26 ,
  • การบริหารราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ 534 เรื่อง ร้อยละ 21 ,
  • เรื่องปัญหาความยากจน หนี้สินเกษตรกร หนี้นอกระบบ 440 เรื่อง ร้อยละ 17
  • ส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทุจริต ประพฤติมิชอบ ปัญหาอาชญากรรม ผู้มีอิทธิพล และตัดไม้ทำลายป่า

ซึ่งภารกิจขั้นตอนในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม คือ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน หากเรื่องไหนสามารถดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยได้ ก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จที่ศูนย์ดำรงธรรม

ส่วนเรื่องไหนที่ทางศูนย์ดำรงธรรมไม่มีอำนาจโดยตรง ก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามที่มีการร้องเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมดังกล่าว

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน คือ บางเรื่องทางศูนย์ดำรงธรรมไม่มีอำนาจ หรือกฎหมายรองรับที่จะให้ศูนย์ดำรงเข้าไปดำเนินการได้โดยตรงหรือเบ็ดเสร็จ

ดังนั้นบางเรื่องจึงต้องประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ตามหลังมีการตั้งศูนย์ดำรงธรรมก็ สามารถลดความขัดแย้งและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้

ซึ่งทั้งนี้หากประชาชนมีเรื่องร้องเรียนลองเข้าไปร้องเรียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ของ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เลยนะครับ http://www.buriram.go.th/appeals/post.php

หรือติดต่อได้ที่

“ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ”

ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

1159 เขากระโดง ต.เสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทร.044-666-847

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์