ย้อนกลับไปดูจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการสนามบินบุรีรัมย์ ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลนี้ได้มากจากข้อมูลสถิติของกรมท่าอากาศยาน

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ หรือ สนามบินบุรีรัมย์ (อังกฤษ: Buriram Airport) ตั้งอยู่ที่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประมาณ 34 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก ประวัติความเป็นมาของท่าอากาศยานบุรีรัมย์ กันก่อน

ประวัติท่าอากาศยานบุรีรัมย์

ปี พ.ศ. 2528 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนอให้ก่อสร้างสนามบินจังหวัดบุรีรัมย์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ 3 แปลง แต่ที่ดินทั้ง 3 แปลงไม่เหมาะสมต่อการก่อสร้าง กรมการบินพาณิชย์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กรมการบินพลเรือน) ได้แจ้งจังหวัดให้จัดหาที่ก่อสร้างสนามบินใหม่

จังหวัดจึงได้เสนอที่ดินสาธารณประโยชน์ โคกเสม็ดและโคกพริก ในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีความเหมาะสมในการก่อสร้างสนามบิน ดังนั้น กรมการบินพาณิชย์ จึงวางแผนการก่อสร้างและทำการสำรวจความเป็นไปได้เบื้องต้น ปรากฏว่าที่ดินบริเวณดังกล่าว มีเนื้อที่ไม่เพียงพอ ต้องโยกย้ายราษฎรออกจากพื้นที่ และราษฎรในพื้นที่คัดค้านไม่ยอมให้สร้างสนามบินในพื้นที่ดังกล่าว

>>เดือนธันวาคม 2532 จังหวัดจึงได้เสนอที่ดินบริเวณป่าโคกโจด อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 3,750 ไร่ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ประมาณ 30 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมืองสุรินทร์ประมาณ 75 กิโลเมตร ให้กรมการบินพาณิชย์ก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์

>> 13 พฤษภาคม 2532 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยาน โดยให้มีศักยภาพรองรับเครื่องบินขนาด 150 ที่นั่ง ขึ้น – ลงได้ และคาดว่าผลที่ได้รับจะทำให้พื้นที่ บริการของท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ครอบคลุมได้ทั่วบริเวณอีสานใต้

>>ปี พ.ศ. 2536 – 2539 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์จึงได้ก่อกำเนิดขึ้น ซึ่งกรมการบินพาณิชย์ได้จัดสรรงบประมาณปี 2536 เพื่อก่อสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 376.20 ล้านบาท

>>แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2539

>> 14 ตุลาคม 2539 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ได้รับการประกาศให้เป็นสนามบินอนุญาต

ปี 2543 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 26,850 คน

2000

ปี 2544 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 32,608 คน

2001

ปี 2545 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 24,682 คน

2002

ปี 2546 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 22,390 คน

2003

ปี 2547 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 30,660 คน

2004

ปี 2548 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 22,321 คน

2005

ปี 2549 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 8,643 คน

2006

ปี 2550 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 11,057 คน

2007

ปี 2551 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 8,407 คน

2008

ปี 2552 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 7,181 คน

2009

ปี 2553 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 7,547 คน

2010

ปี 2554 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 8,207 คน

2011

ปี 2555 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 4,547 คน

2012

ปี 2556 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 11,355 คน

2013

ปี 2557 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 17,431 คน

2014

ปี 2558 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 117,710 คน

2015

ปี 2559 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 197,988 คน

2016

buriramworld
buriramworld

ขอบคุณข้อมูลโดย…กรมท่าอากาศยาน

Designed by Freepik