กรมท่าอากาศยานเปิดเผยสถิติผู้โดยสาร 2 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2560 ของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานทั้งหมด 28 แห่งทั่วประเทศ สถิติผู้โดยสารท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ยอดผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 33,238 คน คาดว่าปีนี้ จะมียอดผู้โดยสารมาใช้บริการท่าอากาศยานบุรีรัมย์กว่า 200,000 คน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ มีเที่ยวบินให้บริการวันละ 6 เที่ยวบิน ไป-กลับ โดยสายการบินนกแอร์ และ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ทุกวัน

15826327_734513476698359_8977422765770695096_n

15823312_734513590031681_1614584127274848526_n

ข้อมูลโดย… กรมท่าอากาศยาน