อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดโรงผลิตแปรรูปแป้งมันแห่งแรกที่บุรีรัมย์เพิ่มช่องทางการขายลดภาระค่าขนส่งช่วยเกษตรกร

อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ร่วมเปิดโรงงานผลิตและแปรรูปแป้งมันสำปะหลังแห่งแรกที่บุรีรัมย์ ที่บริษัทเอกชนทุ่มทุนสร้างกว่า 1,800 ล้าน เพื่อเพิ่มช่องทางการขายและแบ่งเบาภาระค่าขนส่งให้กับเกษตรกรที่ต้องขนมันไปขายนอกพื้นที่  เผยสามารถรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรได้ปีละ 4 แสนตัน จากผลผลิตทั้งจังหวัดปีละ 1.3 ล้านตัน

(9 มี.ค.60)  น.ส.นันทวัลย์  สกุนตนาค  อธิบดีกรมการค้าภายใน  พร้อมด้วยนายอนุสรณ์   แก้วกังวาล   ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ , นายสุกิจ   หวั่งหลี   ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท พูลผล จำกัด ,

นายจเร   จุฑารัตนกุล  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย  , นายสุเมธ   ศรีวราเกียรติ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด  และ พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ   แสงเพชร  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 

ได้ร่วมกันประกอบพิธีเปิดโรงงานผลิตแป้งมันและแป้งมันสำปะหลังแปรรูป แห่งแรกของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ตำบลหนองบัว  อำเภอปะคำ  ซึ่งภาคเอกชนโดย (กลุ่มบริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช)  ได้ลงทุนก่อสร้างกว่า 1,800 ล้านบาท

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร  จากเดิมที่ต้องประสบปัญหาเดือดร้อนในการขนส่งหัวมันสดไปขายยังจังหวัดนครราชสีมา ทำให้มีต้นทุนสูงแต่ราคามันตกต่ำ  

เชื่อว่าการเปิดโรงแป้งในครั้งนี้จะลดต้นทุนค่าขนส่งให้เกษตรกรผู้ปลูกมันได้ โดยโรงงานผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแห่งดังกล่าว  สามารถรับซื้อผลผลิตหัวมันสดจากเกษตรกรในพื้นที่จ.บุรีรัมย์  และจังหวัดใกล้เคียงได้ปีละ 400,000 ตัน 

จากที่จังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังกว่า 307,000  ไร่  ผลผลิตปีละกว่า 1,300,000 ตัน

น.ส.นันทวัลย์  สกุนตนาค  อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า  การเปิดโรงผลิตและแปรรูปแป้งมันสำปะหลังแห่งแรกที่จ.บุรีรัมย์  จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรในพื้นที่จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีผลผลิตมากถึงปีละกว่า 1.3 ล้านตัน 

จากเดิมเกษตรกรต้องขนผลผลิตไปจำหน่ายยังจังหวัดนครราชสีมาทำให้มีต้นทุนสูง  แต่เมื่อมีโรงแป้งมันแห่งนี้แล้ว  ก็จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้นโรงงานแห่งนี้ ยังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแปรรูปมันที่ได้มาตรฐานสากล  ซึ่งสามารถแปรรูปได้หลายอย่างทั้งอาหาร และของใช้ ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

ข่าวโดย…สุรชัย พิรักษา / สวท..บุรีรัมย์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2