ไทย-กัมพูชา จัดงาน “มหัศจรรย์ ของดีนครชัยบุรินทร์สู่อาเซียน ครั้งที่ 2” ที่จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อกระชับสัมพันธ์ 2 ประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน รองรับการยกระดับจากจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูเป็นจุดผ่านแดนถาวร

สายตะกู บุรีรัมย์

วันนี้ (23 มี.ค.60) เวลา 10.30 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย พลเอกซอ ทาวี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมเปิดงาน “มหัศจรรย์ของดีนครชัยบุรินทร์สู่อาเซียน ครั้งที่ 2” ที่จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า ที่จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกูให้มีมูลค่าการซื้อขายมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่ได้เข้ามาลงทุน

เพื่อสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศให้เกิดความยั่งยืน ที่สำคัญยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างประชาชน 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นด้วย โดยงาน “มหัศจรรย์ ของดีนครชัยบุรินทร์สู่อาเซียน” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 มี.ค.2560

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้า OTOP/SMEs อาหารเด่นประจำจังหวัด ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และสินค้าเด่นของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 70 คูหา พร้อมทั้งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงของศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงเพื่อส่งเสริมการค้าขายอีกด้วย

สำหรับจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ.บันเตียอำปึล จ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อมนุษยธรรมเพื่อการขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสองประเทศ

โดยได้ดำเนินการเปิดขายเมื่อวันที่ 14 ก.ย.2554 สัปดาห์ละ 1 วัน ในวันพุธ และปัจจุบันได้ยกฐานะเป็น “จัดผ่อนปรนการค้า” เพื่อให้ราษฎรทั้งสองประเทศ ได้มีการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน ปัจจุบันได้เปิดทำการซื้อขายทุกวัน

แต่เนื่องจากจุดผ่อนปรนการค่าช่องสายตะกู ยังไม่เป็นที่รู้จักของประชาชน พ่อค้านักธุรกิจ ตลอดจนนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 อีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศ

รองรับการยกระดับจากจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูเป็นจุดผ่านแดนถาวร จึงจัดโครงการส่งเสริมกระตุ้นการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านขึ้น โดยใช้ชื่องาน “มหัศจรรย์ ของดีนครชัยบุรินทร์สู่อาเซียน ครั้งที่ 2”

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์