ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดดาว เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการประกวดดาว เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประจำปีการศึกษา 2562
BRU FRESHMEN BOYS & GIRLS
GALAXY STAR 2019

ชมรอบตัดสิน วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ร่วมกิจกรรมภายในงานอีกมามาย
– กิจกรรมการประกวดดาวเดือน
– กิจกรรมการประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม
– กิจกรรมการประกวดการแสดงยอดเยี่ยม
– ชมและร่วมสนุกกับมินิคอนเสิร์ต โดยศิลปิน อะตอม ชนกันต์

B1 “หนึ่ง”นายสุรศักดิ์ ทาดวงศรี
“Neung” Surasak Thaduangsri
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

B2 “ต่อ”นายพิสิษฐ เขตเจริญ
“Tor”Pisit Khatcharoen
คณะวิทยาศาสตร์

B3 “ก้อง”นายคมกริบ ขุนวงค์
“Kong” Komkrib Khunwong
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

B4 “มาร์ค”นายสุรเชษฐ คำพิพจน์
“Mark”Surachet Khamphiphot
คณะครุศาสตร์

B5 “นนท์”นายอดิศักดิ์ องอาจ
“Non”Adisak Ongart
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

B6 “โฟคล์ซอง”นายไชยกาญจน์ สุเวทเวทิน
“Song”Chaiykarn Suwetwetin
คณะวิทยาการจัดการ

B7 “ตั้งต้น
”นายชยพัทธ์ เทวรัตน์
“Tangton”Chayapat Tewarat
คณะพยาบาลศาสตร์

 

ที่มาภาพ : BRU Ambassador