รายงานพิเศษ “บุรีรัมย์ ดินแดนปราชญ์ชาวบ้าน” วันนี้เราจะเสนอเรื่องราวของครู คำเดื่อง ภาษี ประธานเครือข่ายปราชญ์ฯ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่พยายามขับเคลื่อนให้จังหวัดนี้ เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก โดยเขาเป็นผู้สร้างพื้นที่ 200 ไร่ ให้กลายเป็นอาณาจักรสีเขียวหมื่นปี ซึ่งปัจจุบันยังเป็นแหล่งการเรียนรู้เกษตรแบบปราณีตใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่อย่างใด

ครูคำเดื่อง ภาษี สารภาพว่า ตัวเองคือผู้พ่ายแพ้สงครามเกษตรเชิงเดี่ยว ก่อนหน้านี้เขาเน้นการผลิตเพื่อขาย เอาเงินเป็นตัวตั้ง เน้นปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นหลัก จนในที่สุด ดินก็เสื่อมโทรม และพืชเหล่านั้นก็ไม่ได้ทำรายได้มากอย่างที่คิด แต่ยังสร้างหนี้สินจำนวนมาก

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่อย่างใด

หลังเกิดความพ่ายแพ้ ครูคำเดื่อง ตัดสินใจสร้าง อาณาจักร สีเขียวหมื่นปีบนพื้นที่ของตัวเอง เน้นปลูกพืชที่หลากหลาย และด้วยความที่กลัวว่า เมื่อตัวเองสร้างเสร็จแล้ว ลูกๆ จะขายที่ดินที่เขาสร้างมากับมือให้กับคนอื่น คำเดื่องจึงสร้างหลักสูตรการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ให้ลูกได้ตัดสินใจเองว่า จะลาออกจากการศึกษาในระบบ มาใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรกับเขาหรือไม่ ในที่สุด ลูกๆ ก็ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียน มาเรียนรู้หลักสูตรโรงเรียนธรรมชาติที่พ่อของเขาเป็นผู้สร้างขึ้น

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่อย่างใด

พ่อคำเดื่องเสนอแนวคิดการทำเกษตรแบบปราณีต โดยเน้นปลูกพืชที่กินได้ เป็นยาได้ ปลูกไม้ไว้สร้างบ้านในอนาคต ขุดบ่อเลี้ยงปลา เน้นทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี เน้นการเพาะต้นกล้า และปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนพื้นที่กว่า 200 ไร่กลายเป็นป่าขนาดใหญ่ มีต้นไผ่เป็นแนวรั้ว จนกล่าวได้ว่า “อาณาจักร สีเขียวหมื่นปี” ได้เริ่มปรากฎตัวขึ้นแล้ว

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่อย่างใด

วันนี้ พื้นที่กว่า 200 ไร่ ได้กลายเป็นศูนย์การอบรม เพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวของภาคอีสาน เป็นแหล่งการเรียนรู้เกษตรแบบปราณีตใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ขณะที่ พ่อคำเดื่อง ยังได้รับความไว้ใจให้ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายปราชญ์ฯ ขับเคลื่อนให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมือง ที่น่าอยู่ที่สุดในโลก

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่อย่างใด

“ไม่มีทางที่เราจะเทปุ๋ยใส่ต้นไม้ทุกต้น บนพื้นที่ 200 ไร่ แต่ถ้าเราปล่อยให้ธรรมชาติทำงานเอง ปุ๋ยที่เราเทใส่ตั้งแต่วันแรก ใบไม้ที่หล่นลงมาจากต้นในวันต่อมา น้ำฝนที่ตกลงมาคลุกเคล้าดิน นั่นแหละคือ ปุ๋ยชั้นดีที่เกิดจากการปล่อยให้ธรรมชาติทำงานเอง ” นี่คือแนวคิดของ พ่อคำเดื่อง ที่เน้นหลักเรียนรู้จากธรรมชาติ และถือหลักให้ธรรมชาติทำงานเอง

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่อย่างใด

พ่อคำเดื่องปิดท้ายว่า “ถึงต้องจากโลกไปวันนี้ ก็ไม่เสียใจ เพราะได้สร้างปอดอีกแห่ง ไว้ให้โลกได้หายใจแล้ว”

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่อย่างใด

บทความคัดลอกจาก วอยซ์ทีวี

by Janewit Chausawathee

31 กรกฎาคม 2557 เวลา 19:10 น.