นักวิ่งไทย-ต่างชาติกว่า 2 พันคนแข่งเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศลที่บุรีรัมย์นำรายได้สร้างบ้านให้ นร.ยากไร้

เด็ก เยาวชน ข้าราชการ ประชาชน นักวิ่งระดับประเทศและระดับโลกกว่า 2 พันคน ร่วมแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล ที่ สพป.บุรีรัมย์เขต 4 เพื่อนำรายได้และเงินบริจาคสร้างบ้านให้นักเรียนยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัย ทั้งกระตุ้นส่งเสริมให้ ปชช.ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงด้วย

(26 มี.ค.60) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดแข่งขัน “เดิน-วิ่งการกุศล สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มินิมาราธอน ครั้งที่ 2” เพื่อนำรายได้จากการจัดแข่งขัน รวมถึงเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา สมทบสร้างบ้านให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือมีแต่ไม่มั่นคงถาวร ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป้าหมายจำนวน 6 หลัง ประกอบด้วย

  • ด.ญ.สุภาภรณ์ ศรีมหาพรหม นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ ,
  • ด.ญ.เสาวลักษณ์ ชายหงส์พัฒนา ชั้น ป.6 โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์,
  • ด.ญ.พรพรรณ การถาง ชั้น ป.5 โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ ,
  • ด.ญ.กัณฑิมา โยงรัมย์ ชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ ,
  • ด.ช.สิทธิโชค ตอรบรัมย์ ชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว และ
  • ด.ญ.รัตนพร เก็งรัมย์ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนในสังกัด และประชาชนทั่วไป ได้หันมาออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด

โดยการจัดแข่งเดิน-วิ่งมินิมาราธอนในครั้งนี้ ได้มีทั้งเด็ก เยาวชน ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักวิ่งจากระดับประเทศ และระดับโลกจากประเทศเคนย่า และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 คน

นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 กล่าวว่า การจัดแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศลในครั้งนี้ เพื่อนำรายได้จากการจัดแข่งขัน รวมถึงเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา สมทบสร้างบ้านให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือมีแต่ไม่มั่นคงถาวร โดยมีเป้าหมายสร้างทั้งหมด 6 หลัง ๆละ 70,000 – 100,000 บาท

โดยเบื้องต้นจะสร้างก่อน 2 หลัง ที่เหลือก็จะทยอยสร้าง อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้หันมาออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์
Designed by Freepik