บุรีรัมย์ -ประชาชนผู้มีรายได้น้อยทยอยเดินทางไปลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ วันแรกที่สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์กันอย่างคึกคัก

วันนี้(03 เม.ย. 60) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยจำนวนมากต่างทยอยเดินทางไปลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกันอย่างคึกคัก

คนจน
ภาพประกอบบทความภาพนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่อย่างใด

โดยที่สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกประชาชนที่ไปติดต่อรับลงทะเบียนอย่างเพียงพอ

buriramworld

นางสุภมาส ประภัสชัย คลังจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ได้จัดเตรียมบุคลากรรองรับประชาชนที่เดินทางไปลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐวันละ 10 คน คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 10 เครื่อง อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำคัดกรอง ตรวจสอบเอกสารที่ใช้สำหรับลงทะเบียน

ภาพประกอบบทความภาพนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่อย่างใด

ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเช่นเก้าอี้นั่งรอ น้ำดื่ม ก็ได้จัดไว้อย่างเพียงพอสามารถรองรับประชาชนได้มากกว่า 200 คน ต่อวันเนื่องจากสถานที่ลงทะเบียนใช้ห้องประชุมที่แยกส่วนออกจากสำนักงาน

ภาพประกอบบทความภาพนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่อย่างใด

ส่วนเอกสารหลักฐานต่างๆ ใช้ตัวจริงทั้งหมดเมื่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะคืนให้ โดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียภาระค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์จะเปิดรับลงทะเบียนในวันทำการจันทร์ – ศุกร์ (หยุดเสาร์ – อาทิตย์) ไปถึงวันที่ 15 พ.ค.2560 นี้

ภาพประกอบบทความภาพนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่อย่างใด

สวท.บุรีรัมย์