บุรีรัมย์เชิญชวน นทท.ชมความงดงามและกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนพนมรุ้งช่วงหยุดยาวสงกรานต์

บรรยากาศการเคลื่อนขบวนแห่ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง วันที่ 2 เมษายน 2560
บรรยากาศการเคลื่อนขบวนแห่ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง วันที่ 2 เมษายน 2560

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจ.บุรีรัมย์ ได้ออกมาเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาเที่ยวชมความงดงามและกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนปราสาทพนมรุ้ง สถาปัตยกรรมขอมโบราณ ช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งคาดปีนี้จะมีผู้คนมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก

บรรยากาศการเคลื่อนขบวนแห่ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง วันที่ 2 เมษายน 2560
บรรยากาศการเคลื่อนขบวนแห่ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง วันที่ 2 เมษายน 2560

(6 เม.ย.60) นายวสันต์ เทพสุริยานนท์ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาเที่ยวชมความงดงามของปราสาทพนมรุ้ง ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

บรรยากาศการเคลื่อนขบวนแห่ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง วันที่ 2 เมษายน 2560
บรรยากาศการเคลื่อนขบวนแห่ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง วันที่ 2 เมษายน 2560

ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมขอมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพู ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งสูง 1,320 ฟุตจากระดับน้ำทะเล สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 15-18 โดยองค์ปราสาทมีความสวยสดงดงามทั้งมีความมหัศจรรย์

บรรยากาศการเคลื่อนขบวนแห่ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง วันที่ 2 เมษายน 2560
บรรยากาศการเคลื่อนขบวนแห่ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง วันที่ 2 เมษายน 2560

เนื่องจากในแต่ละปีจะมีปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกสาดแสงส่องผ่าน 15 ช่องประตูปราสาท ถึง 4 ครั้ง คือ ตกตรง 2 ครั้งและขึ้นตรง 2 ครั้ง ทางจังหวัดจึงได้จัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด

บรรยากาศการเคลื่อนขบวนแห่ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง วันที่ 2 เมษายน 2560
บรรยากาศการเคลื่อนขบวนแห่ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง วันที่ 2 เมษายน 2560

แต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ทางอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ยังได้เชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ที่เดินทางทั้งไปและกลับมาเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ ได้แวะเวียนมาเที่ยวและกราบไหว้สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนปราสาทพนมรุ้ง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวด้วย

บรรยากาศการเคลื่อนขบวนแห่ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง วันที่ 2 เมษายน 2560
บรรยากาศการเคลื่อนขบวนแห่ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง วันที่ 2 เมษายน 2560

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ยังได้ขอความร่วมมือประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางขึ้นมาเที่ยวชมปราสาทพนมรุ้ง ให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่ควรนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มในเขตโบราณสถาน เพื่อเป็นการเคารพสถานที่ ทั้งยังเป็นการกระทำผิดกฎหมายด้วย

บรรยากาศการเคลื่อนขบวนแห่ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง วันที่ 2 เมษายน 2560
บรรยากาศการเคลื่อนขบวนแห่ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง วันที่ 2 เมษายน 2560

ซึ่งคาดว่าในช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เดินทางมาเที่ยวปราสาทพนมรุ้งไม่น้อยกว่าวันละ 3,000 – 10,000 คน

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์

ภาพจาก Miss Grand Thailand / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์