เป็นที่ข่าวที่น่ายินดี สำหรับเด็กๆเยาวชน ในจังหวัดบุรีรัมย์ 

เตรียมเนรมิตศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ให้เป็นศูนย์เยาวชนสร้างสรรค์

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานปรับปรุงอาคารกลางหลังเก่า (Buriram blue heart center) ณ ห้องประชุมเมืองแปะ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อใช้เป็นศูนย์เยาวชนสร้างสรรค์บุรีรัมย์ รองรับการทำกิจกรรมที่หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต ประกอบด้วย TK Park แหล่งเรียนรู้ชั้นนำระดับประเทศ ห้องบุรีรัมย์ พาโนรามา โรงภาพยนต์ 270 องศา ฯลฯ


ข่าวโดย… สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์