พาณิชย์บุรีรัมย์ออกตรวจร้านค้ารอบ บขส.-รถไฟ ป้องกันฉวยขึ้นราคาช่วงสงกรานต์พบหลายร้านไม่ปิดป้ายราคา

พาณิชย์จ.บุรีรัมย์ นำ จสท.ออกตรวจร้านค้าโชว์ห่วยจำหน่ายสินค้า เครื่องดื่ม รอบ บขส. -สถานีรถไฟ ป้องปรามพ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา หรือขายของเสื่อมคุณภาพเอาเปรียบประชาชน และผู้โดยสารที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบหลายร้านไม่ปิดป้ายแสดงราคาเบื้องต้นตักเตือนหากยังฝ่าฝืนเอาผิดตาม กม.

(11 เม.ย.60) นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมนายปรารภ ลิไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจร้านค้าปลีกหรือร้านโชว์ห่วย ที่จำหน่ายขนมอบกรอบ น้ำดื่ม หรือของใช้ที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง เช่น ยาอม ยาดม ยาหม่อง รอบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร และสถานีรถไฟ

*****************************************

*****************************************

http://www.sentangsedtee.com/images_rich/2013/05/385-130508024837.jpg

*****************************************

*****************************************

*****************************************

เพื่อป้องปรามไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าเอาเปรียบผู้บริโภคและผู้โดยสารที่มาใช้บริการสถานีขนส่ง และสถานีรถไฟ เพื่อเดินทางทั้งไปและกลับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งตรวจเข้มการปิดป้ายแสดงราคารายการสินค้าให้ผู้บริโภคมองเห็นอย่างชัดเจน รวมถึงคุณภาพและปริมาณสินค้าที่นำมาวางจำหน่าย

*****************************************

*****************************************

http://f.ptcdn.info/245/015/000/1391444152-securedown-o.jpg

*****************************************

*****************************************

ซึ่งจากการออกสุ่มตรวจร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม รอบสถานีขนส่งผู้โดยสาร และสถานีรถไฟ ยังไม่พบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบผู้โดยสาร แต่มีบางร้านที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าที่นำมาวางจำหน่าย เบื้องต้นจึงได้ตักเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

*****************************************

*****************************************

*****************************************

*****************************************

*****************************************

แต่หากได้รับร้องเรียนหรือสุ่มตรวจพบว่า พ่อค้าแม่ค้ารายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ก็จะถูกดำเนินการเอาผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดยหากตรวจพบไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

*****************************************

*****************************************

*****************************************

*****************************************

*****************************************

หากจำหน่ายแพงเกินความเป็นจริงก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท และหากมีการประวิงหรือปฏิเสธการจำหน่าย ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

*****************************************

*****************************************

*****************************************

*****************************************

*****************************************

นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การออกตรวจร้านค้าปลีก หรือร้านโชว์ห่วย จำหน่ายสินค้า ขนมอบกรอบ เครื่องดื่มรอบสถานีขนส่งผู้โดยสาร และสถานีรถไฟในครั้งนี้ ก็เพื่อป้องปรามไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสาร ที่จะเดินทางทั้งไปและกลับในช่วงเทศกาลสงกรานต์

*****************************************

*****************************************

*****************************************

*****************************************

*****************************************

ทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค อย่างไรก็ตามหากผู้โดยสาร หรือผู้บริโภครายใด ถูกเอารัดเอาเปรียบสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรือร้องเรียนผ่านสายด่วนแม่บ้าน 1569 เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการเอาผิดผู้ประกอบการร้านค้าตามกฎหมายต่อไป

*****************************************

*****************************************

*****************************************

*****************************************

*****************************************

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์