วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายปริญญา โพธิ์สัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
ศปถ.จ.บุรีรัมย์ สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๐ ดังนี้

เกิดอุบัติเหตุ ๓ ครั้ง

บาดเจ็บ ๓ ราย (ช.๒ ญ.๑)

ไม่มีผู้เสียชีวิต

ข้อมูลสะสม วันที่ ๑๑-๑๖ เม.ย. ๒๕๖๐

๑) เกิดอุบัติเหตุ ๖๖ ครั้ง

๒) บาดเจ็บ ๖๙ ราย (ช.๔๘ ญ.๒๑)

๓) เสียชีวิต ๘ ราย (ช.๗ ญ.๑)

(สถิติอุบัติเหตุเมื่อปีทีแล้ว 2559 บุรีรัมย์ติด 1 ใน 7 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในช่วงสงกรานต์)

สวท.บุรีรัมย์ และสถานีวิทยุชุมร่วมถ่ายทอดเสียง หอกระจายข่าวร่วมรับสัญญาณ

โดยจะถ่ายทอดเสียงไปจนถึงวันที่ 18 เม ย.60 ช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น.

และวันที่ 17 เม ย. มีการรายงานสดผ่านรายการสะพานเชื่อมไทย ทาง NBT ช่อง 2 ช่วงเวลา 10.00 – 11.00 น. ขอเชิญติดตามชม

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผวจ.บุรีรัมย์ สัมภาษณ์สดรายการสะพานเชื่อมไทย NBT2HD ทั่วประเทศ จากห้องประชุมศูนย์ฯ จ.บุรีรัมย์ 10.50 น. วันที่ 17 เม.ย 60

สวท. บุรีรัมย์
มนัญญา ม่วงสมมุข